Nej til kulsort motorvej til Frederikssund

En motorvej til 2,934 milliard skattekroner fra Tværvej til Frederikssund er kulsort, unødvendig, giver kraftigt trafikvækst, er ødelæggende for natur, klima og den undergraver den bæredygtige trafik. 

Den 28. juni 2021 blev der indgået et transportforlig mellem en stribe partier. I forliget indgår en motorvej fra Tværvej til Frederikssund. Byggestart er efter aftalen fastsat til 2026.  Motorvejen er især promoveret af stærke lobbyinteresser for hvem natur, miljø, støj og klima tilsyneladende har ringe eller ingen betydning.

En motorvej vil give en voldsom stigning i trafikken og skære sig igennem land- og naturområder,  der nu er forskånet for støj og anden trafikbelastning.

Mediehuset Ingeniøren har nu gravet frem, at klimabelastningen ved bygning af denne motorvej alene vil betyde udledning af 91.900 tons CO2.

Dertil kommer udledning ved brugen af motorvejen, der vil give et stort ”trafikspring” og langt højere hastigheder.

Vejdirektoratet (VD) har vurderet, at motorvejen vil betyde en mer-udledning på ca. 30.000 tons CO2 i åbningsåret. Man vurderer, at CO2-belastningen ved selve kørslen derefter gradvist reduceres gennem de følgende 30-40 år. Men det afgørende er livscyklusanalyser, som medregner klimabelastningen ved produktion af biler, batterier, infrastruktur til el-produktion og el-distribution.

>> Se hele oplægget (som pdf)