Foto: Nordjyske Jernbaner

Forslag til udbygning af den kollektive trafik i Region Nordjylland

– Et alternativ til Egholm-motorvejen

Rådet for Bæredygtig Trafik har med stor bekymring iagttaget, at der ikke i forbindelse med Infrastrukturplan 2035 er fremlagt konkrete forslag til hvordan en
forbedring af den kollektive trafik på en bæredygtig og klimavenlig måde kan forbedre og sikre en god trafikal betjening af Aalborg og Nordjylland.

Derfor kommer vi med dette forslag til udbygning af den kollektive trafik i Region Nordjylland som alternativ til Egholm motorvejen, der reelt ikke forbedrer
trafikbetjeningen, men som i stedet risikerer at medføre en øget biltrafik med fossile biler til stor skade for klimaet.

Baggrunden for forslaget er også, at Vejdirektoratet i sin VVM-undersøgelse fra 2011 foretog en vurdering af effekterne ved i stedet for en ny motorvej at udbygge den kollektive trafik. Heri blev effekterne opsummeret således:

  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke særlige konsekvenser for landskab og jordbund.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke særlige konsekvenser for kulturmiljøet.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke særlige konsekvenser for friluftslivet, bortset fra, at det kan blive nemmere at komme rundt i byen og til de forskellige rekreative udbud.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke særlige konsekvenser for grundvand.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke konsekvenser mht. støj under anlæg.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke konsekvenser for vibrationer.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke konsekvenser mht. lys.
  • Et alternativ, hvor den kollektive trafik udbygges, har ikke konsekvenser for råstoffer og affald.

Desværre blev der ikke fulgt op på denne analyse. Derfor efterlyser vi, at der – også i lyset af de vedtagne klimamål og det øgede fokus på grønne løsninger – udformes en plan for en bæredygtig trafikløsning.

Rådet for Bæredygtig Trafik præsenterer med nærværende forslag et sådant skånsomt og bæredygtigt alternativ til en motorvej vest om Aalborg over Egholm. Samtidig vil gennemførelse af forslagene sikre bedre transportservice til alle borgere i området. Forslaget vil endvidere sikre, at naturområder ikke ødelægges eller belastes. Vi vil med forslaget sikre at der fremover overflyttes trafik fra vejene i Nordjylland til jernbanen.

Vi er overbeviste om, at en udbygning af den kollektive trafik vil kunne tiltrække mange bilister, og på den måde aflaste trafikken på motorvejene og derved fjerne den reelt meget lille trængsel der er tale om på disse veje.

>> Se hele vores forslag (pdf)

>> Ministeren synes ikke om vores forslag, hendes svar 10.6. (pdf)

Foto: Nordjyske Jernbaner

Lovbehandlingen udskydes til næste folketings sæson

Vedtagelsen af anlægsloven for den 3. Limfjordsforbindelse er blevet udskudt til efteråret. Oprindeligt skulle lovforslaget have været sendt til afstemning i folketingssalen onsdag d. 2. marts, men lovforslaget blev ikke fremsat.

>> Se omtalen i Ingeniøren

>> Se vores forslag bragt i Altinget d. 18.3. 2022