Knallerter skal ikke undtages i byernes miljøzoner

Høringssvar til Miljøministeriet

Vedrørende udkast til ændringer i bekendtgørelsen om miljøzoner

Rådet for bæredygtig trafik er rigtig tilfreds med, at bekendtgørelsen om miljøzoner skal ændres, således at det bliver muligt i de eksisterende fem miljøzonekommuner at skærpe miljøzonen med krav til dieseldrevne personbiler.

Rådet for bæredygtig trafik vil benytte lejligheden til at påpege problemet med endnu et motorkøretøj, som bidrager stærkt til luftforureningen, og som derfor også bør udsættes for tilsvarende krav i den skærpede miljøzone, nemlig knallerten.                                                                                   

Knallerter skal ikke undtages i byernes miljøzone, idet cykeludbringning – med eller uden el – udgør et bæredygtigt alternativ. Det er vigtigt både af hensyn til luft- og støjforurening og af hensyn til cykelkulturen, som vi ønsker at bevare og fremme.

Nye knallerter er blevet renere med årene bl.a. pga. EU-krav, men de små motorer er mindre effektive og har ikke filtre og katalysator som bilmotorer, så de forurener mere end biler. Dette forstærkes af, at de oftest kører sammen med og meget tættere på cyklister og fodgængere end bilerne gør. Særligt to-taktere udstøder en del uforbrændt benzin, og disse kulbrinter er kræftfremkaldende. Med fastfood udbringningstjenester som Wolt har knallerterne fået et markant come back i byerne.

I modsætning til biler, så bliver knallerter ikke kaldt ind til periodisk syn, så der er hverken kontrol med knallerters tilstand, luft- og støjforurening.

RBT vil bl.a. henvise til følgende kilde ”Sviner knallerter værre end biler?” fra Videnskab-dk.

mvh

Kjeld A. Larsen

næstformand for Rådet for bæredygtig trafik