Høringssvar til Trafikplan for den statslige jernbane 2023

Det er særdeles beklageligt, at planen kommer med flere års forsinkelse i forhold til kravet i loven om udarbejdelse hvert 4. år. Det har betydet, at der i en længere periode ikke har været et trafikalt grundlag for hverken Folketinget, regeringen eller regionerne at planlægge ud fra.

At planens så samtidig er særdeles uambitiøs i forhold til hvad jernbanen kan gøre for den grønne omstilling, gør det ikke bedre.

Det er fint med en plan for den statslige jernbane, men den burde reelt have været en del af en samlet mobilitetsplan, hvor jernbanens fordele stilles op overfor fly- og biltrafikkens mange dårligdomme. Og hvor man således bedre kan prioritere mellem investeringerne i transportformerne. Bl.a. med udgangspunkt i figur 15 i planen under materiel, der tydeligt viser at der skal ske en overflytning af trafik til jernbanen fra fly- og biltrafikken.

Det ville som minimum være ønskeligt at have alle jernbanerne med i planen, ikke kun de statslige. Det nævnes jo at der er andre jernbaneoperatører, der nu kører på det statslige banenet, hvorfor netop sammenhængen til disse baners øvrige kørsel og muligheder for samdrift kunne give planen noget mere dynamik.

Netop det forhold, at andre jernbaneoperatører og andre trafikudbydere kører på den statslige jernbane, burde føre til overvejelser i planen om organiseringen af jernbanedriften i Danmark. Herunder om det kunne være hensigtsmæssigt at lade den regionale og lokale togtrafik på flere strækninger overgå til de regionale transportudbydere.

>> Se vores høringssvar i sin helhed i pdf

Der er stor kritik fra alle sider af Trafikstyrelsens plan, se fx gengivet hos mediet Kollektiv Trafik Forum.

Trafikstyrelsens Trafikplan for den statslige jernbane 2023 er 20.10.23 udkommet i endelig udgave. Endvidere er der udsendt et høringsnotat med kommentarer til de indkomne svar.

Der har været mange kritiske høringssvar, men de affejes helt og aldeles af Trafikstyrelsen i deres høringsnotat. Hvor tidligere udgaver af trafikplanen havde både målsætninger og trafikale planer, er disse helt væk.

Det forklares i høringsnotatet bl.a. således:

“Trafikplanen har dermed til opgave at give et overblik over den fremtidige togbetjening. Det er ikke i trafikplanen, at målsætningerne for fremtidens trafik fastsættes. Trafikplanens rolle er i stedet at præsentere de politisk givne rammer og målsætninger for den statslige jernbane. Trafikplanen er heller ikke en togkontrakt, og de egentlige køreplaner udarbejdes af operatørerne indenfor rammerne af deres kontrakt med Transportministeriet og andre trafikkøbere. I praksis fastlægges køreplanerne for det enkelte år derfor først i året umiddelbart op til.”

Det må betyde, at der i dag overhovedet ikke er nogen, der laver en egentlig fremadrettet plan for jernbanen i Danmark. En helt uholdbar situation!

Der er samtidig stillet enkelte spørgsmål til trafikplanen i Transportudvalget, svarene herpå kan ses her:Svar på spm nr S 84pdf (ft.dk)Svar på spm nr S 85pdf (ft.dk)I det sidste svar fremgår det, at det er infrastrukturaftalen der er den plan der arbejdes efter. Altså en oplistning af tilfældige infrastrukturprojekter i tilfældig rækkefølge helt uden en forudgående sammenhængende planlægning og behovsanalyse.

Fremtiden for jernbanen i Danmark er således ganske uvis…..