Foretræde for Transportudvalget om lov L19 om udbygning af Københavns Lufthavn

I anledning af den nu fremsatte lov L19 om ændring af arealanvendelsen i Københavns Lufthavn ønsker vi at få foretræde for udvalget for få oplyst og drøftet, hvordan det kan sikres at Folketingspolitikerne tager ansvar for at de ved evt. vedtagelse af loven medvirker til en forøgelse af CO2e-udledningerne fra den øgede flyvning, som loven uvilkårligt vil medføre.

Foretrædet fandt sted tirsdag d. 24.10. kl. 13.15

I den anledning beder vi om, at vi til foretræde kan få svar på tre enkle spørgsmål fra ministeren og ministeriet. Vi kender ikke svarene, og mener de er helt essentielle for behandlingen af L19. Vi har fået lovning på svar fra ministeren inden d. 15.11. (svar er kommet i mellemtiden):

  • Ministeren gentog ved forelæggelsen af L19 d. 11.10. at hovedbanerne giver mulighed for at lufthavnen med den gamle udbygningslov i hånden kunne have øget kapaciteten. Det virker ganske i modstrid med hvad lufthavnen selv har udtalt, idet de ikke ville kunne udnytte hovedbanernes kapacitet uden at arealerne mod nordvest kunne blive omlagt til standpladser og terminalbygninger. Hvad er nu rigtigt? Er lov L19 er nødvendig for at kapaciteten kan øges i lufthavnen? Eller er L19 ikke nødvendig for at øge den samlede kapacitet?
  • Hvornår vil Folketingets politikere få anledning til at forholde sig til øgede udledninger af CO2e, som øget flyvning til og fra Københavns Lufthavn vil give anledning til? Hvis ikke behandlingen af rammeloven giver denne anledning, hvornår kommer den så? Det forekommer ikke let at se, ikke mindst i lyset af de mange udvidelser af kapaciteten under den gamle udbygningslov, som ikke har givet anledning til drøftelse af lufthavnens klimakonsekvenser.
  • Kan det bekræftes, som S-ordføreren d. 11.10. sagde fra talerstolen, at luftfarten til og fra Danmark er underlagt en plan, der betyder net zero i 2050? Kan det oplyses hvilken plan, der er tale om, og hvordan den plan bliver underlagt politisk kontrol og offentlighed?

Med disse svar på hånden vil det være så meget lettere at få en drøftelse under foretræde, hvor vi forhåbentlig med udvalget kan bekræfte, at regering og Folketing står på mål for danske og internationale klimareduktioner også hvad angår luftfarten i al almindelighed og Københavns Lufthavn i Kastrup i særdeleshed.

Delegationen bestod af Poul Kattler og Leif Kajberg, Rådet for Bæredygtig Trafik, Inger Ståhl Jensen, Bevar Jordforbindelsen og Helene Bach, Borgergruppen CPH Uden Udvidelse.