Skal vi virkelig satse på mere flyvning som svar på klimakrisen?

Pressemeddelelse

Klimaansvar og naboernes sundhed overses i rammelov for udbygning af Københavns Lufthavn

Til redaktionen

Lufthavnen skal ombygges for at kunne håndtere flere passagerer. Det kan kun ske ved en ny rammelov (udbygningslov), så tværbanen kan forkortes og der kan blive plads til håndtering af de mange flere og større fly. Kapaciteten skal dermed øges fra de nuværende 30 mio passagerer til 40 mio passagerer eller endda 55 mio passagerer årligt.

Der er ingen historisk tradition for at politikerne har kæret sig for klima og miljø ved hidtidige udvidelser af kapaciteten i lufthavnen under den gamle udbygningslov. Lufthavnen er allerede blevet en kræftbyld i dansk klimapolitik, og det ser ud til at kunne fortsætte – blot hurtigere – hvis regeringen får rammeloven vedtaget uden nogen former for klima vilkår. Nye 10 mio passagerer vil betyde ekstra 2,1 mio tons CO2e om året.

Hvor er klimaansvaret i dette lovforslag? Lovforslaget mangler aldeles en beskrivelse af, hvordan udbygningen vil påvirke klimaet og miljøet. Det strider mod lovkvalitetsvejledningen prgf. 2.8.8. Det lyder så uskyldigt at snakke om arealanvendelse, men når alle ved, at det handler om adgang til meget mere flyvning, og praksis i administrationen tilsiger, at de faktiske projekter, der udvider kapaciteten i lufthavnen fremover ikke vil blive genstand for politisk opmærksomhed. Fortæl hvor i alverden det politiske ansvar for klimaskaderne fra op til 25 mio flere passagerer ligger henne?

For at imødegå kritiske argumenter og undgå at lave en reel miljøvurdering af klima- og miljøkonsekvenserne, har Transportministeriet opfundet et svar, som alene på papiret helt afmonterer problemet: De ændrer titlen fraLov om rammerne for udvikling af Københavns Lufthavn, Kastrup” til ”Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup”.

De mange høringssvar (194) fra borgere og organisationer omhandlede for flertallets vedkommende forhold om klima og miljø. Mange af høringssvarene var fra beboere i området omkring lufthavnen, der beskrev hvordan støj og luftforurening indvirkede på deres hverdag, sygdomme relateret til luftforurening, og nogle har skrevet, at de har valgt at flytte fra området pga støj og luftforurening. Det har ministeriet fuldstændig fejet af bordet med henvisning til, at de mange høringssvar fra borgerne afspejler en misforståelse af lovforslagets indhold! Behandlingen af indsigelserne er så langt fra, hvad man kan ønske sig i et demokratisk samfund, der bryster sig af at være et grønt foregangsland!

Vi mener, at det er nødvendigt at tage skridt til at sikre, at udviklingen af lufthavnen ikke kun tager hensyn til økonomiske interesser, men også til klima- og miljømæssige forpligtelser og ansvar. Derfor opfordrer vi til en grundigere vurdering af lovforslagets indvirkning på klima og miljø samt en mere gennemsigtig proces for beslutningstagning.

For yderligere information og kommentarer, kontakt venligst

Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik, poul@kattler.dk, 26177223

Helene Bach, Borgergruppen CPH Uden Udvidelse, bachhelene@hotmail.com, 29806272

Loven er fremsat d. 4.10. og første debat i Folketinget er d. 11.10. Pressemeddelelsen er udarbejdet af Rådet for Bæredygtig Trafik, Bevar Jordforbindelsen, Borgergruppen CPH Uden Udvidelse og NOAH Trafik.

Link til lovforslaget: Lovforslag nr. L 19, Folketinget 2023-24, Forslag til Lov om rammerne for arealanvendelsen i Københavns Lufthavn, Kastrup

Link til høringsnotat og høringssvar: Høringsdetaljer – Høringsportalen (hoeringsportalen.dk)

Link til vores høringssvar til det oprindelige lovforslag (26. februar 2023)