EU-venstrefløj kræver bæredygtig trafik

I et fælles indlæg fra seks af de store venstrefløjspartier, bla danske Enhedslisten, bragt i Dagbladet Information d. 24.4. 2019 argumenterer partierne for at transporten i Europa må lægges om. De skriver bla:

En reduktion af CO2-udledningen inden for den europæiske transportsektor er også et afgørende element i bestræbelserne på at leve op til den internationale klimaaftale.

Prognoser viser, at udledningen fra transportsektoren vil forsætte med at stige i EU, hvis ikke vi gør noget drastisk for at knække kurven. Alene CO2-udledningen fra fly vil stige med mere end 50 procent over de næste 15 år.

Det er derfor vigtigt, at der i Europa bliver skabt et reelt alternativ til flyrejser. Her kan det europæiske jernbanenet spille en afgørende rolle. Det Europæiske Miljøagentur har opgjort, at flyrejser udleder op til 20 gange så meget CO2 som togrejser, målt per kilometer en person rejser.

For eksempel vil et internationalt hurtigtog, der forbinder Amsterdam med byer i Belgien, Danmark, Frankrig og Storbritannien kunne flytte 1,9 millioner passager fra flyrejser over til togrejser i 2030. Det svarer til en reduktion på 12.000-25.000 flyvninger.

Desværre har EU’s iver efter at privatisere og liberalisere togene bidraget til at skabe et dyrt, fragmenteret og ineffektivt tognet i Europa. På trods af at togene er langt bedre for klimaet end fly, er de i dag ikke et reelt alternativ for rigtig mange mennesker.

Der er derfor brug for, at vi skifter spor. Vi skal skabe en Europæisk Togfond, som kan sikre bedre, billigere og hurtigere forbindelser med lyn- og nattog mellem de europæiske hovedstæder og knudepunkter. Det skal være det logiske valg at tage toget på tværs af Europa, men det sker kun, hvis vi er parate til at sikre de nødvendige investeringer.

Også CO2-udledningen fra biltrafikken skal reduceres markant. Derfor foreslår vi, at vi senest i 2025 forbyder salg og import af nye benzin- og dieselbiler så vi kan erstatte dem med en ny bilpark af elbiler. Det skal gradvist gennemføres ved massiv støtte til salg af elbiler gennem statsstøtteordninger, indtil elbiler fuldt ud kan konkurrere med benzinbiler.

>> Læs videre