Hvad mener EU-politikerne om flyvning og tog i et klimaperspektiv?

Grønt lys for nattog i Europa og overvejende stemning for at gribe ind over for CO2-poblematisk flytrafik. Det er den røde tråd i de danske resultater af en analyse fra Rådet for Bæredygtig Trafik.

Undersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde med det europæiske Back on Track-netværk, der arbejder for bedre og hurtigere togforbindelser på tværs af grænserne i Europa og netværket Stay Grounded, som arbejder for at reducere den forsatte vækst i antallet af klimaskadelige flyvninger.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, som retter sig mod de politiske partiers kandidater til EU-valget den 26. maj. Formålet var at få en pejling på, hvordan de opstillede kandidater stiller sig til udbygningen af togforbindelserne på tværs af grænserne i Europa og til begrænsning af klimaskadelig flyvning.

Hovedparten af de returnerede danske besvarelser af spørgeskemaet kommer fra kandidater, som stiller op for grønne og venstreorienterede partier. Og blandt disse partiers parlamentskandidater er der stor velvilje over for udbygning af jernbaneinfrastrukturen og for at skabe bedre togforbindelser på tværs af landegrænser og begrænsning af flyvning.

Flere af de opstillede kandidater giver klart udtryk for, at de vil arbejde for at udbygge togdriften og toginfrastrukturen i Europa, hvis de bliver valgt ind i EU-Parlamentet. Det fremhæves som en helt central del af den nødvendige grønne omstilling.

Mange anfører, at det er for dyrt at tage toget; der skal derfor gøres noget ved prisniveauet, så tog bliver mere konkurrencedygtige. Der er desuden for dårlig koordinering mellem togoperatørerne. En anden hurdle er, at EU-medlemslandene har mange forskellige signalsystemer, der ikke kan tale sammen.

Mange kandidater går ind for indførelse af afgifter på flybrændstof. Og det er efter enkelte kandidaters opfattelse nødvendigt, at det bliver væsentligt dyrere at flyve.

Stor velvilje, og i nogle tilfælde entusiasme, præger kommentarerne til nattog som rejseform. Nattogsnettet bør som minimum udbygges til at omfatte i de mest flytrafikerede storbyer i EU.

Nogle EU-kandidater slår til lyd for oprettelsen af en europæisk togfond, som skal støtte hurtigere, billigere og hyppigere tog mellem de europæiske storbyer.

Et generelt forbud mod kortdistance-flyvninger inden for EU falder dog ikke i god jord hos kandidaterne.

>> Se den fulde danske rapport og bilag med alle danske besvarelser

Observationer fra undersøgelsen på tværs af Europa

Vi forsøgte at få svar fra alle lande, der er bundet sammen i det europæiske jernbanenet, men i nogle lande havde vi ikke kapacitet til at gøre dette store arbejde. Så der mangler desværre en række syd- og østeuropæiske lande.

Alle svar er til fordel for bedre tog, og et flertal er klar til at arbejde for en mere jævn beskatning, men når det drejer sig om faktisk at beskære luftfartssektorens uretmæssige privilegier (fritaget for brændstofafgifter) eller faktisk tage skridt til at reducere luftfarten, er mange partier stadig temmelig tøvende. Partier taler imidlertid om en bedre balance.

Fra disse lande, hvor vi ikke har svar, kan vi frygte, at politikerne er bagud og vil forsøge at stoppe den klimavenlige udvikling, vi søger.

Dette fører os til en vigtig politisk appel: Vent ikke på, at alle EU-lande er enige om dette, lad en alliance af ​​villige lande fortsætte med at vise klimaansvar for transportsektoren!

Kristelige demokratiske og konservative partier følger os ret langt, ​​ikke de liberale. Faktisk er det mærkeligt, at de liberale partier er i stand til at ignorere et system med ulige konkurrence mellem luftfartsselskaber og andre transportformer.

Danmark ligger bagud blandt landene, hvilket også afspejles af, at Danmark stadig ikke er klar til at gennemføre nogen beskatningsordning på luftfarten.

Mange partier er ret skeptiske med hensyn til fordelene ved EU’s jernbanepakker; en fuldstændig liberalisering synes ikke at være det første på tapetet. Mange partier roser EU’s bestræbelser på at bekæmpe de mange nationale tekniske standarder; de siger at det skal gøres »nemt at bruge togene« for kunden – nemt at købe billetterne, få refusioner og operatørerne skal være påpasselige, hvis der sker noget uforudset under rejsen.

Kristelige demokrater og konservative som regerende partier vil arbejde for beskatningsordninger på flytrafikken, tyske CDU / CSU siger: Dette inkluderer også et håndgribeligt prissignal – så internationalt og bredt som muligt.

Det er ikke almindeligt opfattet, at den lave (skattefri) pris for fossile jetbrændsler i sig selv blokerer for enhver teknisk udvikling af grønne brændstoffer. Den optimistiske (eller blinde?) tro på tekniske forbedringer er ganske urealistiske. Og synes mere som en undskyldning for ikke at gøre noget.

Når vi taler om at gøre ingenting: Med ordene fra de østrigske regerende konservative er de pludselig blevet meget sociale i deres tilgang til emnet, og de er bekymrede for når “flyvning ikke længere ville være overkommelig for nogle sociale klasser”. Denne opfattelse deles også af socialdemokratiske partier. Det ser ud som en kortspiller med en hånd, hvor dette kort kan præsenteres til enhver tid for at undgå handlinger til fordel for klimaet. Det er en meget farlig tilgang.

>> Se hele den europæiske undersøgelse