Den grønne boulevard – en måde at bevare bil-dominansen på

Korridoren Åboulevard og H. C. Andersens Boulevard er én af Danmarks mest trafikerede urbane vejstrækninger med ca. 70.000 biler i døgnet. Den nuværende Åboulevard og H.C. Andersens Boulevard skaber bilisme, CO2-udledninger, trængsel, støj, reducerer sundhed og sikkerhed. Korridoren er en barriere, der deler bydelene langs strækningen og pumper biler ind i byen, hvor de efter alt at dømme ikke burde have ærinder.

Potentialet for Den Grønne Boulevard ligger i at reducere trafikken på overfladen og udvikle en serie grønne og rekreative byrum i tracéet og herved skabe bedre forbindelser på tværs af den store trafikåre.

Projektet med den nedgravede fire-sporede motorgade ligger nu i teknisk behandling for en hovedløsning 2, som indebærer to tunneler, hvor vejen kommer op over søerne og over boulevardbanen, men ellers er nede under jorden fra Bispeengbuens sydøstlige ende til havnen. To vejspor skal så ligge over jorden og der bliver plads til Ladegårdsåen, grønne træer og flere cykler. Besnærende og kun for 5½ mia kroner (mon det nu holder?).

Projektet vil meget let blive en måde at bevare bil-dominansen på. Og vil give et bygge-helvede i en lang årrække. Næppe et bæredygtigt transportprojekt.

Rådet for Bæredygtig Trafik havde mandag d. 13.3. fået lokket arkitekt Jan Koed til at introducere baggrunden for projektet og den helt aktuelle situation.

>> Se Jan’s præsentation