Carlsberg II

Byggeplanerne for det tidligere Carlsberg bryggeri (Carlsberg II ) lægger op til en voldsom øget trafikbelastning – helt imodstrid med Københavns Kommunes ønske om at blive Verdens Miljømetropol. Også i modstrid med tankerne om Den tænkende storby, som kommunen har lanceret. Et trafikpolitisk paradigmeskift er nødvendigt, hvis ikke Carlsberg II skal fremstå som en skamstøtte over Københavns trafik- og miljøpolitik.

>> Se høringssvar af 20. februar 2008 (pdf-format)