Den tænkende storby

Nytænkning nødvendig i kommunerne, hvis klimagasserne skal reduceres og bymiljøet forbedres. Opprioritering af den kollektive trafik og bilbegrænsende tiltag er nødvendige. Powerpointoplæg af Kjeld A. Larsen ved konference om Københavns Kommuneplanstrategi “Den tænkende storby” den 18. februar 2008.

>> Se powerpointpræsentation af 18. februar 2008 (ppt-format)