Opbakning til Miljøminister Troels Lund Poulsen

Opbakning til Miljøminister Troels Lund Poulsen erklærede opgør med asfalttænkningen.

Vi støtter ministerens udmelding om at nu skal der ikke satses på flere og bredere veje, men på bedre kollektiv transport. Brevet indeholder redegørelse for
arealforbrug m.v. ved henholdsvis biltrafik og kollektiv transport.

>> Brev af 3. april 2008