Foto: Port of Aalborg

Byggeri ved Nakskov havn skal ikke afbryde havnespor

Rådet for Bæredygtigt Trafik har afgivet høringssvar til Lolland Kommune om planer om at fjerne havnesporet i Nakskov. Det synes vi er en meget dårlig idé.

Vi udtaler bl.a.:

Vi anbefaler derfor, at havnesporet opretholdes med sin nuværende linjeføring, så man ikke havner i en situation, hvor man løber risikoen for at nedlægge skinneinfrastruktur, som senere viser sig at være nødvendig for at kunne imødekomme fremtidige lokale og regionale transportbehov på en klimavenlig måde. (…)

Rådet for Bæredygtig Trafik vil generelt pege på vigtigheden af, at man fra kommunens side i planlægningen, etableringen og udbygningen af erhvervsområder medtænker gods på skinner og følgelig fastholder muligheder for sportilslutning til havneområdet i Nakskov. Det vil i denne sammenhæng være gavnligt og formålstjenligt at iværksætte et egentligt analysearbejde, der også omfatter rundspørge til potentielle godskunder, dvs. virksomheder, der kunne være interesserede i etablering af godsspor på havnearealerne i Nakskov. (…)

Det ville derfor være ærgerligt, hvis en kommunal beslutning i Lollands Kommune får som konsekvens, at man definitivt vælger at nedlægge havnesporet og dermed endegyldigt fjerner mulighederne for sporadgang til havnearealerne i Erhvervshavnen. Man kan indvende, at et havnespor i Nakskov ikke betyder alverden i den store europæiske sammenhæng, men man skal ikke ignorere det symbolske aspekt og underkende betydningen af, at der opretholdes og nyetableres skinneadgang til havne, erhvervscentre og specifikke virksomheder som led i en transformationsproces, der skaber bedre vilkår og infrastrukturelle rammer for klimavenlig godstransport på jernbane.

>> Se hele høringssvaret (som pdf)