Bilen har stadig mest magt i København

Cyklistforbundet og bladet “Cyklister” når godt rundt om problemer med bilernes dominans i Københavns Kommune i et tema om byudvikling og transport.

Både professor Malene Freudendal-Pedersen og byplanlægger Jan Gehl lægger ikke skjul på, at moderne byer skal være meget anderledes end det, som gennemføres i dag i København.

Også interviewet med overborgmester Frank Jensen er overbevisende. Han er i den grad tøvende, og vil ikke sætte ind mod bilernes dominans.

Nordhavnstunnel, Bispeengbue-fornyelse, p-pladser i indre by, gader frisat til biler (når passagerer kommer under jorden), for få cykel-investeringer. Alt dette kommer vi omkring. Der er langt til en byudvikling, hvor cykling, gang og offentlig transport er i førertrøjen.

>> Hvorfor skal der være så mange biler i København, Frank?

>> Ingen reel vilje til at begrænse biltrafik

>> Bilen har stadig mest magt