Kalvebodbroen mellem Avedøre og Amager. Foto: Vejdirektoratet

Høringssvar vedr. parlamentarisk arbejdsgruppe om effektive processer for godkendelse

Til Folketingets Transportudvalg

På vegne af Netværket for Bæredygtig Transport til jeg gerne takke for muligheden for at kommentere ”Beretning nr. 6 fra Transportudvalget om nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe om effektive processer for godkendelse af anlægs- og byggeprojekter”. Netværket for Bæredygtig Transport vil gerne have en dialog og et møde med den kommende parlamentariske arbejdsgruppe.

Mht. arbejdsgruppens arbejde er det vigtigt at den ser udviklingen af de danske transportsystemer som en samlet og rationel indsats for at vi i Danmark kan få et transportsystem, der er bæredygtigt og indenfor de planetære grænser, både hvad angår anlæg og drift. Samtidig skal transportanlæg ikke unødigt genere naboer og skal overholde internationale standarder, f.eks. WHO’s støjanbefalinger. Dette bør være udgangspunktet for projekter.

For de enkelte projekter skal deres fordele for lokalsamfundene belyses og der skal laves reelle alternativer, som både bruges til sammenligning mellem alternativer og til reelle valg. De politiske beslutningstagere skal være rede til at acceptere at mere bæredygtige alternativer tilvælges, f.eks. efter en borgerdialog.

Læs mere om Netværket for Bæredygtig Transport her: https://netvaerkforbaeredygtigtransport.wordpress.com/

Mvh.

Gunnar Boye Olesen, på vegne af organisationerne, herunder Rådet for Bæredygtig Trafik

Til læserne: Tag og kig på denne instruktive video fra (bl.a.) Louise Faber, der fint skitserer farerne ved regeringens indstilling, start ved 6 min. 45 sek.: