Transportudvikling og CO2 i EU

Møde afholdt med succes:

>> Se Peder Jensens power-point oplæg

Det har vist sig, at konsulenternes spådomme (jfr. nedenfor) om 19 % reduktion af CO2-udslippet i 2050 var baseret på mange el-biler, hvis CO2 udspil på kraftværkerne ikke var medregnet

Debatmøde mandag den 23. marts 16.30 – 18.30

Dr Peder Jensen, Head of Energy and Transport Group,Air and Climate Change Programme, EEA (EU´s Miljøagentur) giver sit bud på fremtiden trafikale dilemmaer.

Nye fremskrivninger af transportens CO2 udslip gennemført for Generaldirektoratet for Energi og Transport i Bruxelles spår en reduktion på 19% i udslippet i 2050 blot ved at lade den teknologiske udvikling gå sin gang. Dette står i grel kontrast til andre fremskrivninger såvel som den faktiske udvikling. Er der tale om ønsketænkning eller findes der virkelig en vej til reducerede emissioner fra transport sektoren?

Oplæg og debat på dansk.

Citater fra EEA:

“Transportområdet har kørt på frihjul i for lang tid, når det drejer sig om kampen mod den globale opvarmning og udledningen af CO2. Regeringerne og borgerne bliver nødt til at revurdere deres holdning til transportpolitikken om ikke andet, så for at beskytte borgernes helbred. Vi kan ikke fortsætte med at give privilegier til mindre effektive transportformer”, Professor Jacqueline McGlade (EEA).

“Europe cannot win the fight against climate change unless it ends its love affair with cars and planes, a top European Union agency warned on Monday” (EEA 3. mar. 2008).

&Vi kan ikke løse problemerne med stigende drivhusgasemissioner, støjforurening og fragmentering af landskaber forårsaget af transport uden samtidig at se på trafikstigningen på tværs af hele spektret – på vores veje og jernbaner, i luften og på havet.

Tekniske fremskridt såsom renere og mere brændstofeffektive motorer er meget vigtige men vi kan ikke forny os ud af transportemissionsproblemerne,” McGlade. EEA.