Plug-in hybridbiler (PHEV) er ikke en klimagevinst

Kære finanslovs-forhandlere!

Formålet med denne henvendelse er primært at gøre opmærksom på en undersøgelse fra NGO’en Transport & Environment, hvori det fremgår at plug-in hybrid-biler overvejende har en negativ indvirkning på reduktion af CO2.

Vi anbefaler, at dette forhold tages med i finanslovsforhandlingerne og at hybridbiler fremover IKKE afgiftsmæssigt skal ligestilles med egentlige elbiler. De skal beskattes som andre fossile biler.

T&E afslører at plug-in hybridbilerne er ringere, end hidtil antaget

Plug-in hybridbiler udleder angiveligt CO2 lige akkurat omkring den grænse, der afgør, om de kan regnes som lavemissionsbiler og dermed kan få del i de massive afgiftslettelser. Tre af de mest populære plug-in hybridbiler i 2020 udsendte imidlertid alle mere CO2 end annonceret, når de blev testet i den virkelige verden.

Tre danske ngo’ere med fokus på transport og klima siger derfor:

  • Der skal ikke gives skattestøtte til plug-in hybrid bilerne, når det viser sig at være en teknologisk blindgyde. De skal beskattes som fossile biler!

Se vores lille notat (pdf) vedlagt med detaljer og henvisninger.

Med venlig hilsen

Rådet for Bæredygtig Trafik, v/ Poul Kattler (formand) og Kjeld A. Larsen (næstformand)

NOAH Trafik, v/ Ivan Lund Pedersen (talsperson)

Bedsteforældrenes Klimaaktion, v/ Bolette Brødsgaard

>> Se vores henvendelse (pdf)

>> Fornøj dig med Roald Als’ skønne tegning i Politiken

>> Se den farceagtige fortsættelse af affæren i juni 2022