Optimale nattogs ruter fra København/Odense/Kolding sydpå

– Aktindsigt i DSB notat om nattog 5.5. 2020 og kommentarer hertil

Med udgangspunkt i de senest fremlagte forslag om nye nattog fra såvel svensk som dansk side, (Malmö) – København – Køln – Bruxelles i et samarbejde mellem Danmark og Sverige og med de østrigske baner, verserer der flere forskellige ”dogmer” for hvad der er ideelle togløb for nattog fra Danmark. Vi vil gerne hermed problematisere disse dogmer.

Lad os starte med at se hvad DSB-notatet fra 5.5. 2020 skriver til Transportministeriet:

Den europæiske destination for nattoget bør ideelt set fastlægges efter hvor kundepotentialet er størst, dvs. hvor passagererne ønsker at rejse hen. Der skal derudover tages hensyn til rejsetiden, som ideelt set bør være omkring 10 timer for at der kan opnås en god nats søvn samt attraktive afgangs- og ankomsttider.” (s. 8)

Vores kommentar: Ja, 10 timer kan ligne en god ramme, men 8 timer fra Kolding er da også fint. Kundepotentialet må stå øverst.

Igen til DSB-notatet: ”Nattogets køreplan skal først og fremmest indrettes efter det kundemæssige behov. For at få en rimelig nats søvn skal toget helst ikke afgå efter kl. 23 om aftenen, ligesom det helst ikke skal ankomme før kl. 6 om morgenen. Tilsvarende er det mest attraktivt, hvis toget afgår efter kl. 20 om aftenen, ligesom det ikke bør ankomme senere end omkring kl. 9 om morgenen, da der ellers går for meget tid tabt på hhv. afgangs- og ankomstdagen. Ideelt set bør disse tidsvinduer på afgang 20-23 og ankomst 6-9 overholdes på alle stationer, hvilket begrænser mulighederne meget, når det samme tog skal samle kunder op hele vejen fra Malmö til Kolding og tilsvarende afsætte i den modsatte retning.” (s. 9)

DSB-notatet mener at ”vinduet” skal være mellem 20 og 09, dvs. op til 13 timers køretid.

Vores kommentar: Rejsen må ses som en helhed. Hvis rejsende skal længere væk end Bruxelles så er en tidligere afgang fra København fx kl. 18.45 også udmærket. Naturligt at de fleste passagerer ankommer omkring kl. 7-9 om morgenen, men nogle passagerer kan sagtens blive i toget til kl. 11, hvis de vil langt. Et direkte nattog gør det attraktivt at rejse længere, end hvis man skulle skifte undervejs.

Svenske trafikverket bragte en oversigt med 12 timers kørsel fra København.

Trafikverkets oversigt over rejsetider fra København inden Femern forbindelsen. Skraveret område er 12 timers køretid. Se nærmere.

Trafikverkets oversigt har nok også inspireret DSB. DSB har selv i sit notat tegnet en oversigt med køretider, når Femern forbindelsen åbner (to timer reduceret køretid til/fra Hamborg).

DSB’s køretider fra København. Bemærk at køretiderne på de lidt længere afstande er lidt langsommere (når der nu spares to timer mellem København og Hamborg) end i Trafikverkets figur ovenfor. Disse forskelle er ikke forklaret.

Det er sandt at toget (Malmö) København – Köln – Bruxelles passer ind i den ovenstående model (10-12 timer), men man regner også med mange passagerer, der rejser til Amsterdam (+ 2 timer), Paris (+ 2½ time) og London (+2½ time). Dertil kommer korrespondancer i Danmark (fx fra Aalborg, Aarhus, Holbæk og Næstved). Så køretider på både 10 og 12 timer er naturligvis ganske ’tilfældige’ i forhold til hvor passagererne rent faktisk rejser. Kundernes rejse er fra start til slut.

DSB’s bud på en køreplan Malmö til Bruxelles. Bemærk at på turen sydpå kører toget ind på København H. for lokomotivskifte, på vejen nordpå klares lokomotivskifte på Høje Taastrup.

EU snakker om distancer på 1.000 km med (nat)tog (se her) og Rådet for Bæredygtig Trafik snakker om at erstatte alle flyvninger på afstande i Europa op til 1.200 km inden 2030 (se her). Rækkevidden for tog i Europa er ikke en detalje. Hvis ambitionen er at erstatte flyrejser med togrejser, så skal vi ikke snakke om 800-1000 km, men i al fald 1.200 km alt mens der udbygges jernbanespor længere og længere.

Hvilke nye nattog kunne fra 2023 i samarbejdet mellem DSB og ÖBB (NightJet) bringe passagerer til Sydtyskland, Schweiz og Østrig og yderligere give forbindelser til Norditalien?

I et strategisk partnerskab mellem DSB og ÖBB om udvikling af nattog vil ruterne i henhold til DSB-notatet blive udvalgt efter

  • Markedsanalyser (hvor rejser fly- og togpassagerer hen i dag?)
  • Netværk af ruter, der hænger sammen (fokus på Centraleuropa)
  • Driftmæssige forhold (hvordan sikres det at vogne og personale kan “komme hjem” i depot for service?)

Vi har fra RBT et bud på ruter, der kan starte ved køreplansskiftet 2022/23 eller senest i foråret 2023 fra København, når NightJet har mere materiel. Vores bud er baseret på hvilke ruter, NightJet har gode erfaringer med i dag, og som mange danskere allerede bruger i dag med togskifte i Hamborg. Og som ligner ruter, som CityNightLine havde held med fra København indtil 2014.

København – Basel – Zürich

I dag kører mange fra København til Basel (med nattog fra Hamborg). Køretiden i dag er 15 t. 54 m. Distancen er 1.250 km. Kører man hele vejen med Nightjet til Zürich, så er køretid i dag 17 t. 39 m. Distancen er 1.350 km.

Et sådant nyt nattog skulle afgå fra København ca. 18.45 og samle de sidste passagerer op i Hamborg kl. 23.00. Man må forvente at køretiden kan forkortes med 1 time med direkte nattog (inkl. i disse skønnede klokkeslet). Med afstigning tidligst i Frankfurt, herefter stop i Mannheim, Karlsruhe, Offenburg, Freiburg, Basel inden slutstationen Zürich. Så man vil være i Basel 9.45 og i Zürich 11.15. Mange vil være stået af i Sydtyskland mellem kl. 6 og 9.

Dette nattog vil kunne aflaste det meget populære NightJet 401, der i dag kører fra Hamborg 20.50. Det vil køre på samme rute. Der vil i Basel opnås forbindelser til fx Bern og Geneve og fra Zürich til Milano. Den schweiziske regering er indstillet på at støtte sådan en nattogsforbindelse. Zürich er et vigtigt hub for NightJet den dag i dag.

København – München – Innsbruck

Et nattog fra København 18.45 skulle være i to sektioner. Anden sektion skal så supplere NightJet 40491 (der i dag kører fra Hamborg 20.29) og køre til München og videre til Innsbruck. Mange danske kører i dag med skift i Hamborg til München. Køretiden er i dag 15 t. 42 m. og distancen er 1.250 km. Kører du videre til Innsbruck så er køretid i dag 17 t. 48 m. og distancen er 1.400 km.

Med direkte nattog kan der opnås en køretidsforbedring på ½ time. Passagerer vil også kunne stige af i Nürnberg og Ingolstadt om morgenen. Toget vil være i München omkring kl. 9 og give togskifte til Wien (+ 2½ t.) og i Innsbruck kl. 11.15 og give togskifte til fx Verona, Firenze og Rom. Den østrigske regering er formentlig indstillet på at støtte sådan en nattogsforbindelse. Innsbruck er et vigtigt hub for NightJet den dag i dag.

Konklusion

Det gælder om at

  • Have fokus på efterspørgslen og den hele rejse og ikke på et spørgsmål om lige nøjagtig 10 timer i nattoget
  • Få flere nattog etableret samtidig primo 2023 fra København, både til Bruxelles (fra Malmö) og til Sydtyskland/Schweiz/Østrig

Dette indlæg er skrevet af Back-on-Track, Danmark

>> Se DSB’s notat fra 5.5. 2020 (aktindsigt; sorte overstregninger har DSB lavet sammen med ministeriet for at bevare forretningshemmeligheder)