Nyt materiel til togforbindelsen mellem Danmark og Tyskland

Til Folketingets Transportudvalg d. 7.6. 2018:

Undertegnede organisationer anbefaler at DSB gives mulighed for at udnytte sine optioner på flere elektriske lokomotiver samt indkøbe nye vogne hertil i forbindelse med en fastholdelse af togbetjeningen mellem København og Hamburg.

I en årrække fra senest 2021 og frem til den faste forbindelses åbning i 2028 vil det på grund af banearbejder både nord og syd for Femern ikke længere være muligt at køre med direkte tog via Femern som i dag. I stedet må de omledes via Fyn og Jylland.

Dette gør det endnu mere påkrævet, at det også fra politisk hold sikres, at DSB får anskaffet de hertil nødvendige lokomotiver og vogne, hvorfor vi beder Jer bakke op om DSBs ønsker om at anskaffe det fornødne materiel.

Ud over at der herved opnås en fornyelse af materiellet til forbindelsen, vil togene kunne udnytte at forbindelsen er elektrificeret og dermed medvirke til en mere grøn trafik. Endvidere vil de IC 3 tog, der i dag anvendes til forbindelsen kunne frigøres til den indenlandske trafik, der er presset materielmæssigt.

Det skal være attraktivt at køre med tog mellem København og Hamborg. Det bør derfor sikres, at de nye vogne har mulighed for medtagelse af cykler i ordentligt omfang og at der er servering på strækningen. Det vil medvirke til højere passagertal og derved en bedre økonomi.

Med venlig hilsen

NOAH og NOAH-Trafik ved Ivan Lund Pedersen,
Cyklistforbundet ved Claus Bonnevie,
350 Klimabevægelsen i Danmark ved Thomas Meinert Larsen,
Vedvarende Energi ved Gunnar Olesen,
Rådet for Bæredygtig Trafik ved Kjeld Allan Larsen,
Jyder Mod Overflødige Motorveje ved Ellen Odgaard

>> Læs henvendelsen i pdf