Nyhedsbrev marts 2016

For at forbedre kontakten med vores medlemmer udsender vi et par gange om året et nyhedsbrev med kort information om arbejdet i Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT).

En livsvigtig dagsorden med tunge problemer

Det er vigtige problemer, vi arbejder med i Rådet for Bæredygtig Trafik. Vi anser den nuværende bil-, fly- og skibstrafik baseret på fossile brændstoffer for at være et meget alvorligt problem og en katastrofal belastning for vores klima og miljø.

Derfor arbejder vi i Rådet for Bæredygtig Trafik (RBT) for bedre vilkår for de bæredygtige trafikanter – og en begrænsning af bilismen. Trafik er simpelt hen andet end biler! Det er fodgængere, cyklister, letbaner (moderne sporvogne), tog og busser samt delebiler baseret på ikke-fossile brændstoffer. Med andre ord, transportformer som reducerer luft- og støjforureningen og trængslen på vejene samt mindsker klimabelastningen. Biltrafikken eksploderer i øjeblikket. Der bygges nye motorveje, og billetpriserne i den kollektive trafik stiger. Men biltrafikken kan reduceres. Erfaringer fra udlandet viser, at der kan opnås markante reduktioner af bilkørsel i større byer, hvis man kombinerer en bedre kollektiv trafik og flere cykle- og gangstier med miljøafgifter bl.a. i form af trængselsafgifter, som er etableret i bl.a. London og Stockholm. En lavere hastighed på vejene vil desuden også reducere antallet af ulykker. Det er også vigtigt, at den tunge trafik reduceres, samtidig med at det bliver obligatorisk at kræve lukkede partikelfiltrer på alle dieselkøretøjer og arbejdsmaskiner for at nedbringe forureningen. I byernes gadeluft, hvor der færdes rigtigt mange mennesker, er dieseltrafikkens udstødning en væsentlige kilde til forureningen med sundhedsskadelige, ultrafine partikler og kvælstofdioxid (NOx ). Luftforureningen fra trafikken udgør også et ofte overset arbejdsmiljøproblem for erhvervschauffører, renovationsmedarbejdere, vejarbejdere m.v. Forureningen trænger ligeledes ind i boliger langs stærkt trafikerede veje. Det er således veldokumenteret, at trafikkens forurening med partikler og den sundhedsskadelige gas kvælstofdioxid skader folkesundheden. De ultrafine partikler fra dieselkøretøjer anses for særligt skadelige, idet de kan bevæge sig helt ud i de yderste forgreninger af lungerne og overføres til blodbanen. Ligeledes er partiklerne mistænkt for at kunne optages igennem næseslimhinden og vandre direkte ind i hjernen. Alt dette burde man tænke på, når man tillader de mange biler inde i bymiljøerne tæt på, hvor børn færdes, leger og bevæger sig til og fra skole! Og når man ønsker at frede parkeringsnormerne og for enhver pris anlægge nye p-pladser i bymidten.

Men det er ikke blot på landjorden den er gal. Antallet af flyrejser er steget med 18% de sidste fem år på bekostning af bl.a. nattogene, som er ved at blive nedlagt over hele Europa. Især lavprisflyselskaberne underminerer jernbanerejsernes økonomi, fordi de miljømæssige omkostninger ved at rejse med fly er skævvredet, idet flyrejser i modsætning til togrejser er fritaget for miljøafgifter og moms. De dårlige løn- og arbejdsvilkår på lavprisflyselskaberne er også medvirkende til den ulige priskonkurrence.

>> Læs mere om bl.a. forsinkelse af lov om letbane i Ring 3, netværksarbejde blandt ligesindede ngo’ere, møder med transportordførerne, høringssvar, nattog i Europa, Tølløsebanen, gratis cykelmedtagning og meget mere.