Ny rapport: Europæiske tog kan løfte fremtidens klimaudfordring

De europæiske jernbaner må ud af tornerosesøvnen og må frem mod 2030 løfte meget mere af passagertransporten på distancer op til 1.200 km. Det kan jernbaneselskaberne ikke gøre alene. De skal hjælpes på skinnerne af CO2-skatter á la det, som Klimarådet anbefaler og af en koordineret og hidtil uset europæisk indsats, der rydder hindringer af vejen for de europæiske tog.

På den måde kan den klimaskadelige luftfart reduceres, så det kan mærkes.

Ny dansk rapport viser, at det bestemt ikke er umuligt at fastholde europæisk rejselyst, selvom flyrejserne stille og rolig forsvinder som europæisk fænomen.

Om nøjagtig en uge vil svenske Trafikverket vise hvordan de første nattog fra Sverige og Danmark kan komme i gang. Nu gælder det om ikke at sidde på hænderne og være tilfredse med etableringen af et eller to nattog i henhold til den danske politiske trafikaftale. Etableringen af nattog skal ses langt bredere, for vi må undersøge om tog virkelig kan erstatte flyvning i Europa og hvornår det kan lade sig gøre? Er der god samfundsmæssig økonomi i det? Og er der god økonomi i det, så må der også være den fornødne lyst til at investere.

Uddrag fra rapportens konklusioner:

  • Europæiske jernbaner har et potentiale for trinvist at erstatte flyvning i Europa frem til 2050.
  • Både kapacitet og hastighed skal øges på skinnerne, og det forudsætter et stort og koordineret europæisk investeringsprogram.
  • Den store samfundsøkonomiske gevinst ved omlægning fra fly til elektriske tog giver tilstrækkeligt med råderum til investeringer i infrastruktur og driftsstøtte til de vigtigste ruter, der i første omgang ikke vil være privatøkonomisk rentable.
  • En omlægning af europæisk passagertransport forekommer umulig uden at luftfarten kommer til at betale for klima omkostninger i form af CO2e beskatning. Men timing for optrapning af beskatning og styrkelse af togene kan følge flere forskellige spor. En langsigtet plan vil give industrien noget at forholde sig til. Arbejdet skal starte nu.
  • Omlægningen skal tage hensyn til passagerernes komfort. Rejsetider vil blive øget væsentligt fra fly til tog; det må blive kompenseret gennem komfort og service.

>> Læs hele vores rapport

(OBS: en fejl på side 15, øverst. Der skal stå: Et nattog året rundt sparer derfor klimaet for 22.000 t. CO2e, er rettet i engelsk udgave)

>> Læs rapporten på engelsk / read the report in English

>> 27.4.: Nu foreligger den svenske udredning om nattog. Vi har kort efter udarbejdet anbefalinger til politikere og myndigheder herom.