Kommuneplan 2009 – København

Høringssvar vedrørende Forslag til Kommuneplan 2009 for Københavns Kommune.

>> Se svaret af 12. juni 2009 her

Eller se det på kommunens høringshjemmeside med forslaget og alle høringssvar
www.blivhoert.kk.dk