Hurtigere og bedre tog København – Hamborg

DSB’s og DB’s planer for EC-tog fremover (med IC3-tog og senere med elektriske tog) er udmærkede, og skal roses. Ny køreplan er fra december 2019. Der skal køres i to-times takt fra Hamborg; første tog nordpå til Kbh, så Aarhus, så Kbh, så Aarhus og endelig Kbh. Den kanal, de kører i fra Hamborg er den hurtige, som i dag benyttes af Aarhustogene. Men fremover udenom Flensborg. Vi tænker fra RBT, at når man kan køre i to-timers takt, så kan man også køre i en-times takt, når der er efterspørgsel og materiel til det.

Tog til Kbh. stopper således i Padborg, Kolding, Odense, Ringsted (via ny bane) og København H. Det er uafklaret om der kan tilbydes en standsning mellem Hamburg og Padborg. Tog til Aarhus kører (fortsat) langsomt gennem Sønderjylland, men en trøst er dog for københavnerne, at der jo er tilslutning til IC-LYN i Fredericia mod Kbh. Aarhus-togene er således fortsat en (langsommere) mellemforbindelse til Kbh.

Der vil køre tre IC3 togsæt i højsæson på de to yderste afgange, og kapaciteten vil samlet bibeholdes. Med løbende indfasning af el-tog vil kapaciteten kunne udvides. Vogne i el-tog vil både sælge vådt og tørt (snacks, ikke sandwich). El-togene vil i udgangspunktet køre med lokomotiv i begge ender af hensyn til forholdene i Hamburg H.

Den konkrete køreplan er endnu ikke meldt ud, men det forlyder at der bliver bedre korrespondance i København til SJ X2000 tog og bedre korrespondance i Hamborg til ÖBB’s NightJet. Når disse planer er præsenteret af DSB skal vi nok viderebringe.

>> Nu foreligger køreplanen

De tyske baner melder ud før DSB: Ændret rute for fjerntrafik Hamborg-København sparer togbusser og reducerer rejsetider

Oversættelse af DB-pressemeddelelse 29.5.19.

Den faste Femern forbindelse giver mulighed for hurtigere og hyppigere togforbindelser mellem København og Hamburg på lang sigt. På dansk side er der allerede iværksat byggerier, der er forbundet med regelmæssige skinnespærringer gennem årene – også i højsæsonen i sommermånederne. Det kræver ændringer i rejserne med togbusser og længere rejsetiderne.

Af hensyn til et mere attraktivt og konkurrencedygtigt langtrækkende transporttilbud vil Deutsche Bahn fra udgangen af ​​2019 operere Eurocity-togene Hamburg-København indtil videre via Padborg i stedet for Lübeck-Femern.

Nyt koncept for gennemprøvet tilbud

Året rundt vil der dagligt tilbydes tre daglige togpar Hamburg-København med en rejsetid på omkring 4 timer 40 minutter (tidligere op til 5 timer 12 minutter). Der køres med længere tog med flere pladser end det er muligt med færgeforbindelsen. Sammen med Intercity linjen Hamburg-Århus, også med forbindelse til København, er der i to timers-takt hurtige forbindelser mellem Hamburg og København.

Hvor de omdirigerede tog i Slesvig-Holstein skal stoppe er stadig under overvejelse. På grund af den høje kapacitetsudnyttelse på strækningen også med regionaltog og godstrafik er mulighederne meget begrænsede. I øjeblikket er der noget, der skal falde på plads omkring den nødvendige grænsekontrol med det føderale politi.

Supplement i langdistance og regional trafik

Lübeck og det østlige Holsten er stadig direkte tilgængelige. To ICE-togpar forbinder daglig Lübeck med Hannover, Würzburg, Nürnberg og München.

Ny fra køreplanskiftet i december er det året rundt til dagligt et IC-tog fra Köln via Münster og Bremen til Lübeck og retur. Hidtil kørte togparret kun dagligt i sommerhalvåret og ellers på fredage og søndage. I sommermånederne fortsætter en direkte forbindelse fra Köln ud over Lübeck på den ikke-elektrificerede rute til badebyerne og til Femern.

Intercity-togparret Hamburg-København, som fortsat kører natten over om sommeren, vil stoppe både i Kiel og i Flensburg. Stoppet i Kiel er en nyhed. Fra december kan timingen af ​​lokaltog mellem Lübeck og Femern bedre systematiseres fjerntrafikken falder bort. Togene ankommer nu normalt i Lübeck 10 minutter før hel og vender tilbage 10 minutter efter hel.

Fra december 2022 introduceres en halv times service mellem Neustadt og Lübeck i weekenderne mellem april og oktober.

Når banen nord for Lübeck lukker helt pga ombygning af banen vil der indsættes busser i timedrift til Lensahn, Oldenburg, Großenbrode og Burg på Femern.

>> Se original pressemeddelelse fra DB (på tysk)