Grønne transportalternativer er desværre glemt i aftale om flyafgifter

Debatindlæg til Altinget, bragt 18.12. 2023

Af Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik og Gunnar Boye Olesen, Miljøorganisationen VedvarendeEnergi.

Det er positivt at Danmark mange år efter vores nabolande får flyafgifter, men hvis de kommende flyafgifter virkelig skal hjælpe Danmark på vej mod en mindre klimabelastende transport, bør provenu bruges til grønne alternativer. Grønne transportalternativer, som nattog, er langt mindre klimabelastende end fly med alternative brændstoffer.

>> Se omtale af aftalen, indgået d. 15.12. 2023 ved middagstid

Forslaget om at støtte alternative brændsler i flybrændstof reducerer kun CO2-udledningerne, ikke hele klimabelastningen, og kun med forskellen mellem CO2-udledninger fra fossilt brændsel og alternativerne. Den forskal kan være ganske lille, hvis alternativerne er en række biobrændsler eller hvis der bruges PtX brændsler baseret på elproduktion, som i stedet kunne erstatte fossil elproduktion på det europæiske elmarked. MEN den store klimabelastning ved fly er udledning af vanddamp og partikler i stor højde. Det bidrager omkring dobbelt så meget som CO2 til flyenes klimabelastning i et 100-års perspektiv.  Derfor er der minimal klimagevinst ved forslaget om at bruge op til halvdelen af flyafgiftens provenu på alternative flybrændsler. Og aftalens støtte til lufthavne vil kun øge luftfartens drivhusgasudledninger.

Derfor vil vi kraftigt opfordre regeringen og støttepartierne til den nye aftale om flyafgifter til at gentænke aftalen og sikre at størst mulig andel af provenuet anvendes til grønne alternativer til fly; mindst 10% og gerne meget mere. 10% af flyafgiftens provenu kan give et væsentligt løft til de grønne alternativer i form af direkte tog inkl. nattog til en række af vores nabolande, direkte tog mellem København og danske yderområder, og grønne feriealternativer uden flyvning eller krydstogtskibe.

Hvis 50 mio. kr af provenuet fra 2025 bruges til etablering/genetablering af nattog, kan vi få nattog til Norge, Holland, Belgien, Tyskland, Schweiz og Tjekkiet. (dog ikke nødvendigvis alle fra 2025). Et sådant årligt provenu på 50 mio. kr per år kan bruges som basis for underskudsgarantier til de enkelte ruter, som Holland har gjort med succes.

Andre 50 mio. kr per år kan bruges til at genoprette direkte dagtog fra København til f.eks. Oslo og Berlin, samt fra København til f.eks. Frederikshavn, Viborg, Ringkøbing og Nakskov og yderligere bevare og udbygge de direkte tog til Herning – Struer.

Endelig kan en pulje afsættes til klimavenlig ferie uden fly og krydstogtskibe, idet en meget stor del af dansk flyvning er ferierejser.

Derfor opfordrer vi regeringen og de andre partier i aftalen om flyafgifter til at få de grønne transportalternativer med inden loven vedtages i Folketinget. Det vil være et kæmpe løft for en mere klimavenlig transport i en tid, hvor luftfartens klimabelastning er kraftigt stigende med nye rekorder for flyvning.