Grøn by-mobilitet handler om offentlig og aktiv transport

Åbent brev om EU’s Urban Mobility Framework

Skrevet af the International Association of Public Transport (UITP), The European Passenger Transport Operators (EPTO), the Network of European Cities and Regions for Transport Innovation (POLIS), Walk 21, the European Cyclists’ Federation (ECF), the European Metropolitan Transport Authorities (EMTA), Eurocities, the European Disability Forum (EDF), the European Passengers Federation (EPF), the European Public Health Alliance (EPHA), the Community of European Railways (CER), the European Rail Supply
Industry Association (UNIFE), and SGI Europe.

Rådet for Bæredygtig Trafik er associeret medlem af EPF.

Mobilitet i byerne skal ændre sig – reelt og hurtigt. Truslerne fra klimakrisen kræver øjeblikkelig og koordineret handling på alle styringsniveauer, samtidig med at den grønne omstilling ikke må forværre eksisterende uligheder. Offentlig transport og aktiv mobilitet (gå og cykle) er de mest bæredygtige, overkommelige, demokratiske, pålidelige og modstandsdygtige transportformer – og det mest solide grundlag at bygge på.

Vi har et valg – simpelthen at fastholde “business as usual”, men grønnere og teknologiorienteret, med vægten på dekarbonisering; eller en grundlæggende omprioritering af vores transport- og mobilitetsvalg. Som fælles underskrivere af dette åbne brev, midt i de vigtige klimaforhandlinger på COP26, opfordrer vi Europa-Kommissionen til at udarbejde en ambitiøs bymobilitetsramme (UMF), der vil fremme en bæredygtig og retfærdig omstilling af mobiliteten på lokalt plan. Vi har brug for en trinvis ændring i vores daglige aktiviteter, hvis vi skal levere effektive, retfærdige og bæredygtige forandringer. Kommissionen bør anlægge en holistisk tilgang til de udfordringer, vi i fællesskab står over for, og ikke kun fokusere på teknologisk opgradering. Adfærdsmæssige valg skal understøttes og opmuntres af tilvejebringelsen af ​​offentlig transport og aktive mobilitetsøkosystemer.

Enhver løsning, der kommer til kort med at implementere trafikomstilling lokalt, vil tage de nuværende problemer med social ulighed, økonomisk ineffektivitet, trængsel og lokal miljøskade med ind i det næste årti. Der skal prioriteres en radikalt udvidet og mere attraktivt tilbud om offentlige transport og flere muligheder for aktiv mobilitet, som vil muliggøre et CO2-neutralt samfund og samtidig give øget mobilitet for alle, uanset indkomst og evner; maksimering af effektiviteten af ​​brugen af ​​vej- og jernbaneinfrastruktur; og reducere fragmentering af transporten, trængsel og luftforurening.

Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at vedtage en bymobilitetsramme, der sætter tilgængelig offentlig transport i højsædet, så den kan opnå sit maksimale potentiale, især til:
1. Sikre, at planer for bæredygtig bymobilitet (SUMP’er) fremskynder udbredelsen af ​​bæredygtig og kollektiv mobilitet;
2. Støtte bæredygtig mobilitet med passende finansieringsmuligheder;
3. Skab multimodal mobilitet på landjorden og ved at udnytte fordelene ved data.

>> Find den fulde erklæring her

Håndtering af miljøudfordringerne, opnåelse af fornyet økonomisk vækst og forbedring af sundhed og velvære skal hænge sammen med at sikre vigtige samfundsmæssige mål om overkommelig og tilgængelig mobilitet, herunder for personer med handicap. For at realisere disse vigtige mål skal offentlig transport og aktiv mobilitet være centralt i den fremtidige Urban Mobility Framework.

>> Se det originale åbne brev (på engelsk)