Gør op med de skæve beregningsmetoder i transporten

Beslutninger om ny infrastruktur og den generelle transportpolitik skal træffes ud fra en målsætning om at få reduceret klimabelastningen, mindske miljøbelastningen og ulykkesbelastningen, skriver Ivan Lund Pedersen fra NOAH Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik i Altinget d. 25.5. 2020.

Ivan skriver længere nede i indlægget:

Man kan fortsat møde argumentet om at denne eller hin vej kan ”tjene sig hjem” på den og den tid. Mange vil nok tro, at det er penge, der kommer i vores fælles statskasse. Det meste er dog ikke noget der bare ligner gangbar mønt, men er ren fiktion.(…)

Ved at samfundet på et sådant grundlag investerer milliarder i nye vejanlæg kan kan sige, at de offentlige kasser forærer folk private tidsbesparelser. Pengene kunne bruges bedre på områder med færre negative natur-, miljø- og klimaeffekter. (…)

Hvis man skal have et bedre miljø, bevare mere natur og håndtere klimabelastningen så skal man helt droppe de nu brugte samfundsøkonomiske beregningsmetoder.

Beregningerne er skruet sammen sådan, at energi- og arealforbrug stimuleres, støjbelastningen forøges og skævheden mellem forskellige trafikantgruppers mobilitet og trafiksikkerhed forstærkes.

>> Læs hele indlægget i Altinget

>> CO2 skyggeværdier beregnes meget forskelligt. Svenske Trafikverket har 15.6. 2020 publiceret en ny socioøkonomisk model, og de har på engelsk lavet et uddrag, du kan hente her.