Forslag til bedre togbetjening mellem Danmark og Tyskland

Ikke mindre end syv organisationer med interesser for bæredygtig trafik er gået sammen om en skrivelse til ministeren og folketingets transportordførere om den kriminelle situation om tog til Tyskland.

Underskriverne er:
Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi
Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik
Lasse Jesper Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening
Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark
Claus Bonnevie, Cyklistforbundet
Runa Sand, Jyder Mod Overflødige Motorveje
Kjeld A Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik

Til Transport- og Bygningsministeren og
Folketingets Transport- og Bygningsudvalg
(følgebrev)

Togbetjeningen mellem Danmark og Tyskland
Til køreplansskiftet i december indskrænkes den internationale togbetjening mellem Danmark og Tyskland kraftigt.
Dette skyldes dels de kommende års sporarbejder med spærringer for togdriften, dels at de nuværende indlejede tyske ICE tog forventes taget ud af drift og erstattet af et mindre antal IC3 togsæt med færre pladser.
Dette kommer ovenpå forrige års nedlæggelse af nattoget fra Danmark til Prag, Basel og Amsterdam og sidste års nedlæggelse af de direkte tog fra København og Aarhus til Berlin.
Togdrift er på alle måder mere miljø- og klimavenligt end de øvrige transportmåder mellem Danmark og Tyskland og det øvrige Europa. Især flytrafikken, som må forventes at overtage en stor del af trafikken, er en stor klimasynder.
Der er derfor brug for en styrkelse af den internationale togdrift i Europa hvortil forbindelsen mellem København og Hamburg er en vigtig del.
I forbindelse med DSBs kommende anskaffelser af nye elektriske lokomotiver må det derfor sikres, at der fra starten også anskaffes to-strøms lokomotiver, der kan køre i både Danmark og Tyskland, med tilhørende vogne.
Netværket for bæredygtig transport har i vedlagte notat beskrevet et forslag til hvordan et nyt togsystem kan indsættes. Herunder hvordan dette togsystem kan bruges til at genindføre nattog til udlandet.

>> Læs hele forslaget  (pdf)

>> Læs bilag med konkrete køreplansforslag (pdf)

>> Læs følgebrevet som pdf

>> Læs DSB’s svar (september 16)  

>> Læs ministerens svar (november 16)