Et motorvejsmoratorie af hensyn til klima og miljø

Pressemeddelelse

8 organisationer opfordrer til et motorvejsmoratorie af hensyn til klima og miljø

Vi opfordrer regeringen og de danske transportpolitikere til at opgive alle planer om nye motorveje, vejtunnelprojekter og andre store vejanlæg ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Vi opfordrer således til et motorvejsmoratorium, som skal omfatte alle beslutninger om udvidelse af eksisterende eller anlæg af nye motorveje og store vejanlæg i Danmark. Der er brug for en tænkepause og tid til at formulere nye transportvisioner, som tager klima- og miljøforhold med. Og der skal samtidig gøres noget ved det stærkt kritisable demokratiske underskud i beslutningsprocesserne omkring infrastruktur. Da det danske vejsystem er ekstremt udbygget, også i forhold til vores nabolande, foreslår vi at den kommende infrastrukturplan prioriterer de mest miljø-og klimavenlige transportløsninger, som cykler og eldrevet kollektiv transport. En infrastrukturplan udformet på denne måde vil være et stærkt bidrag til at nå klimamålene i 2030!

 

Bag motorvejsmoratoriet står:

  • Rådet for Bæredygtig Trafik
  • Cyklistforbundet
  • Greenpeace
  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Miljøorganisationen Vedvarende Energi
  • NOAH – Friends of the Earth Denmark
  • Klimabevægelsen
  • Jyder mod Overflødige Motorveje

>> Udtalelsen i pdf-format

Mvh. Poul Kattler

Formand, Rådet for Bæredygtig Trafik

>> Oversigt over regeringens plan