Benzin er for billig

Benzinen er ca. 17 kr. for billig pr. liter sammenlignet med prisudviklingen for et gult “HT-klip” siden 1980. Billigste benzin i forhold til købekraften i Danmark sammenlignet med 15 andre lande.
Kun 2- 3 minutters arbejdstid for at tjene til en liter benzin.

>> Pressemeddelelse fra den 23. november 2008.