Bæredygtig mobilitet i Danmark

Referat fra tema om trafik fra det Miljøstrategiske Årsmøde 2016 (5.-6. december), som blev planlagt og ledet af Gunnar Olesen fra Vedvarende Energi og Kjeld A. Larsen fra Rådet for Bæredygtig Trafik.

Mobilitetens energiforbrug er et smertensbarn i forhold til en bæredygtig udvikling. På europæisk plan er transportsektoren 96 % afhængig af olie (EEA 2014). I Danmark stammer mere end 50 % af de transport-relaterede CO2-udledninger fra privatbiler (Regeringen 2013). Man taler om reduktion af biltrafik, men lukker i praksis busruter og togforbindelser og/eller afgange, samt nedsætter afgifter på privatbiler. Personbilerne er den eneste danske indenlandske sektor, som har en vedvarende stigning i energiforbrug og også i drivhusgasudledninger Den stigende personbiltrafik betyder også et stort pres på udbygning af vejinfrastrukturen.

>> Læs de 10 siders referat