Akut behov for endnu flere el-lokomotiver til DSB

Pressemeddelelse:

7 organisationer der arbejder for bæredygtig trafik ønsker flere el-lokomotiver til styrkelse af den internationale togtrafik

De 7 organisationer, samlet i netværket for bæredygtig trafik: Vedvarende Energi, NOAH Trafik, Danmarks Naturfredningsforening, Klimabevægelsen i Danmark, Cyklistforbundet, Jyder Mod Overflødige Motorveje og Rådet for Bæredygtig Trafik, er glade for at DSB nu, langt om længe, har besluttet sig for at investere i nye elektriske lokomotiver.

Det er imidlertid langt fra nok kun at anskaffe 26 lokomotiver til den sjællandske regionaltrafik.

Allerede til køreplansskiftet i december indskrænkes togbetjeningen mellem Danmark og Tyskland via Femern nemlig kraftigt. Det skyldes ikke mindst at de nuværende tyske ICE-tog tages ud af drift og erstattet af nogle få IC3 togsæt med væsentligt færre pladser.

Dette kommer ovenpå forrige års nedlæggelse af nattoget fra Danmark til Prag, Basel og Amsterdam og sidste års nedlæggelse af de direkte tog fra København og Aarhus til Berlin.

Der er i stedet brug for en styrkelse af den internationale togdrift i Europa hvortil forbindelsen mellem København og Hamburg er en vigtig del. Dette kan hurtigst sikres med nye lokomotivtrukne tog, der kan erstatte de udfasede ICE-tog.

I forbindelse med DSBs kommende anskaffelser af nye elektriske lokomotiver må det derfor besluttes, at der fra starten anskaffes tilstrækkeligt med to-strøms lokomotiver, der kan køre i både Danmark og Tyskland, og dertil hørende vogne.

De 7 organisationer har i en henvendelse til Transport- og Bygningsministeren samt Folketingets Transport- og Bygningsudvalg fremsendt et forslag til hvordan et nyt togsystem mellem København og Hamburg via Fyn og Jylland kan indsættes, såfremt der indkøbes tilstrækkelige lokomotiver.

Disse tog kan også muliggøre at der genindføres nattog til udlandet og minimere generne ved opgradering af banerne til Femernforbindelsen, der vil medføre mange afbrydelser af toggangen mens der arbejdes.

>> Netværkets forslag kan ses her

Rådet for Bæredygtig Trafik og VedvarendeEnergi har også i kronikken i Ingeniøren fredag beskrevet sine tanker om en bedre togbetjening og genindførsel af nattog: https://ing.dk/artikel/kronik-nye-tog-tiden-ogsaa-tyskland-186178

>> Læs DSB’s svar (september 16)

>> Læs ministerens svar (november 16)

 
Togdrift er på alle måder mere miljø- og klimavenligt end de øvrige transportmåder mellem Danmark og Tyskland og det øvrige Europa. Især flytrafikken, som må forventes at overtage en stor del af trafikken, er en stor klimasynder.

For yderligere kommentarer:

Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi: 24269933 ;

Poul Kattler, Rådet for Bæredygtig Trafik: 26177223  ;

Niels Wellendorf, Rådet for Bæredygtig Trafik: 50126567, ;

E-mail til ovennævnte kan ikke kopieres med over.
>> Se pressemeddelelsen i pdf