Af Hjart - Eget arbejde, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=118312427
Af Hjart - Eget arbejde, CC BY-SA 4.0, fra Wikipedia

Ny jernbane passage af Lillebælt

Kommentarer til idéfasen for strategisk analyse af ny vej- og jernbaneforbindelse over Lillebælt

Rådet for Bæredygtig Trafik finder at en ny jernbaneforbindelse over Lillebælt er af stor betydning for udviklingen af jernbanetrafikken i Danmark. Også set i sammenhæng med etableringen af den nye jernbane over Vestfyn, der vil gøre den
nuværende Lillebæltsbro til en kritisk flaskehals for jernbanen.

Selv om den gamle Lillebæltsbro i 2035 bliver 100 år, er der stadig brug for denne forbindelse til brug for regionaltogene mellem Odense og Fredericia. Og således, at der fremover vil være 2 jernbaneforbindelser over Lillebælt.

I den strategiske analyse fra 2013 blev der arbejdet med en ny forbindelse parallelt med den nye Lillebæltsbro. Dette anses i dag for problematisk på grund af den tætte bebyggelse omkring denne forbindelse. I kommissoriet for analysen er der derfor medtaget en jernbanetunnel under Lillebælt uden sporforbindelse til Fredericia station.

Det synes dog mest fornuftigt – og økonomisk realiserbart – med en ny bro parallelt med den nye Lillebæltsbro, og med mulighed for sporforbindelse til Fredericia station. Men også med en samtidig sporforbindelse vest om Fredericia.

En direkte sporforbindelse til Fredericia er vigtig for skiftemulighederne til øvrige tog samt for godstog.

Forbindelsen vest om Fredericia bør desuden have forbindelse til Taulov fra nord, så den kan anvendes af godstog udenom Fredericia.

Der er også brug for en forbindelse fra den nye jernbaneforbindelse til den gamle bane over Fyn, så de to forbindelser kan anvendes fleksibelt.

Omkring vejforbindelsen postuleres, at der vil være ”kritisk trængsel” for biltrafikken på den nye Lillebæltsbro i 2035.

Der er i kommissoriet nævnt en løsning for vejdelen bestående af alene en inddragelse af de nuværende nødspor på den nye Lillebæltsbro til 4. vejspor.

Dette synes umiddelbart som den eneste rigtige løsning, da der med en ny jernbaneforbindelse og dermed både flere og hurtigere tog, må forventes en overflytning af biltrafik til jernbanetrafik.

Og at der derfor ikke kommer ”kritisk trængsel” foreløbig. Hertil kommer, at der for biltrafikken – i modsætning til jernbanetrafikken – er flere alternativer via diverse
færgeforbindelser.

Med venlig hilsen
Niels Wellendorf
Bestyrelsesmedlem Rådet for Bæredygtig Trafik