Nej til Nordhavnstunnel

Spild ikke 2.871 millioner gode kroner på en vejtunnel på en kilometer

Det siger Rådet for Bæredygtig Trafik og NOAH-Trafik i deres fælles høringssvar til Transportministeriet

Vejtunnelen, der primært bygges til næsten tomme pendlerbiler (1,05 person i gennemsnit pr. pendlerbil) vil kraftigt stimulere folk til at bruge bil i stedet for cykel og kollektive trafikmidler. Derved undergraves også brugen af den metrolinie, som er under bygning til Nordhavn.

Vejtunnelen er helt i modstrid med ønsket om, at København skal være en CO2-neutral by og at Nordhavn skal være en bæredygtig bydel. I VVM-undersøgelsen måtte Vejdirektoratet tilmed konkludere, at trafikantgevinsterne ”ikke vil være tilstrækkelige til at opveje anlægs- og driftsomkostningerne ved tunnelen”.

>> Læs hele høringssvaret (som pdf)