Hærvejsmotorvej Give – Haderslev skal opgives

Til Vejdirektoratet og Folketingets Trafikudvalg, høringssvar til VVM-undersøgelse. Rapport 602 – 2020

Fra NOAH Trafik og Rådet for Bæredygtig Trafik

Sammenfattende er det vores mening, at en sådan motorvej – uanset linjeføring- er fuldkommen uacceptabel. Den er unødvendig, ødelægger uerstattelig natur og landbrugsjord, støjer, sviner ved anlæg og brug, øger energiforbruget markant – uanset køretøjtyper og drivmidler.

En Hærvejsmotorvej fra Give til Haderslev vil tillige medføre et ”trafikspring”, jage mange folk fra hus og hjem samt koste mellem 6,6 og 7,8 mia. kroner, som i stedet kunne investeres i miljøvenlige transportformer, velfærd m.m.

For at sikre at de tusindvis af mennesker, der er truet af de forskellige forslag til linjeføringer, ikke fortsat skal leve i uvished om hvorvidt en hærvejsmotorvej vil ramme dem, er det afgørende, at opgive projektet helt og holdent således at alle kan slippe for at have en så alvorlig trussel hængende over hovedet.

>> Se hele høringssvaret her