Brændstofafgifter i Europa favoriserer diesel

Betaler europæerne mere på tanken som følge af stigende afgifter på benzin og dieselbrændstof? Hvor meget mere i afgifter betaler ejerne af benzinbiler end de bilister, som sidder bag rattet i dieseldrevne biler? Faktisk er det sådan, at selvom udstødningen fra dieselmotorer er den vigtigste årsag til luftforureningskrisen i vores byer, så slipper dieselbilisterne billigere. Hvilke EU-lande har formået at rette op de urimelige afgiftsfordele, som er knyttet til diselbrændstoffet? I hvilke EU-lande opkræves der nulafgift på palmeolie-baseret biodiesel? Svar på alle disse spørgsmål – og meget mere – findes i T & E’s interaktive værktøj (se tabellen nedenfor) baseret på datasæt med fokus på brændstofforbrugsafgifter for vejtransport i alle 27 EU-lande og Storbritannien siden 1995.

Reelt betaler man i Vesteuropa i dag mindre brændstofafgift end for 20 år siden

Transport er den største drivhusgasudleder i EU. Vejtransport – biler, varevogne, lastbiler og motorcykler – tegner sig for 21% af de samlede EU-drivhusgasemissioner (GHG). Selv om klimaforandringer er blevet gjort til en politisk prioritet af Kommissionen (også kaldet European Green Deal), er brændstofafgiften, som pålægges den motoriserede trafik, reelt faldet (med inflation indregnet) i de seneste årtier. Faktisk faldt den salgsvægtede gennemsnitlige benzin- og dieselafgiftsafgift fra 68 cent per liter brændstof i 2000 til 54 cent i 2019.

24 mia. EUR: Så stort, og så uanstændigt og uacceptabelt, er omfanget af mistede indtægter som følge af, at landene har undladt at beskatte dieselolie til samme sats som benzin i EU i 2019

Europas gunstige dieselbeskatning er historisk betinget og kan føres tilbage til en tradition og ordning, der er gået ud på at levere billigere brændstof til lastbilbranchen. Bilproducenter har gjort et stort nummer ud af og brugt mange ressourcer på at argumentere for klimafordelene ved diesel for at retfærdiggøre forskellen i beskatningen. Kløften, størrelsesmæssigt, der stadig er mellem benzin- og dieselafgifter i Europa i dag, er ganske unik og er den vigtigste årsag til, at dieselmotorer har fået succes og gennemslagskraft primært i Europa og ikke over hele verden.

EU-landene er i disse år blevet konfronteret med alvoren i luftforureningskrisen i byerne, og det har sammen med erkendelsen af at diesel ikke er bedre for klimaet, fået landene til at genoverveje deres skattepolitik.

Kløften mellem diesel- og benzinafgifternes størrelse indsnævres meget langsomt, men sikkert. I 2019 nærmer afstanden i takstniveauerne for diesel og benzin, der betales af bilister, sig 0,12 € pr. liter, idet dieselafgiften er 27% lavere end benzinafgiften pr. energienhed.

De gode, de dårlige og de virkeligt slemme

Efter Det Forenede Kongerige blev Belgien det andet EU-land, der tog skridt til at udligne begge skatter – ved at sænke benzinafgiften og øge dieselafgiften. Dette dristige træk sætter en stopper for den kunstige og urimelige fordel ved dieselolie. Stigningen i brændstofafgifter er blevet ledsaget af en sænkning af skatten på arbejde, som har medvirket til at minimere effekten på middelklassen, hvilket gjorde omlægningen mere spiselig. Effekterne af denne afgiftsændring blev yderligere dæmpet ved at holde øje med den endelige pris på motorbrændstof på tankstationerne og ved at øge skatten, når råoliepriserne faldt.

I den anden ende af spektret betaler grækere, der fylder deres dieselbiler, 29 cent pr. liter mindre end bilisterne, der kører i en benzinbil. Dette perverse incitament har fremmet forbrændingen af mere og mere diesel i græske byer, hvilket selvsagt forværrer luftforureningskrisen i Den Hellenske Republik.

Det mest åbenlyse tilfælde af ”brændstofturisme” er Luxembourg, hvor diesel beskattes med € 0,35 /liter. Indtil maj 2019 beskattede luxembourgske myndigheder diesel med 0,33 € pr. liter svarende til EU’s lovlige minimumsniveau. På denne måde forfører Luxemburgs skattefar transportfirmaer til at udnytte denne oplagte måde at nedbringe brændstofomkostningerne på. Men der er dog lys for enden af ​​den luxemburgske tunnel, da de nationale myndigheder planlægger at ændre takstniveauet og dermed fjerne denne fordel for ”brændstofturister”, selvom det vil ske i et meget langsomt tempo.

Jeg vil have (en del af) mine penge tilbage

I Belgien, Frankrig, Ungarn, Irland, Italien, Rumænien, Slovenien og Spanien har lastbilchauffører mulighed for at opnå delvis kompensation for den dieselafgift, de betaler. Lastbiler betaler i gennemsnit 0,43 € / l dieselafgift i EU nu, 0,07 € under den sats, biler betaler. Refusion for lastbilsdieselafgifter udgjorde ca. 4 mia. EUR i 2018, op fra nul i 1999. Antallet af lande, der giver rabat til brændstofafgift til transportvirksomheder, er steget fra kun et i år 2000 til otte nu.

Kilde: Transport & Environment