E-mail nyhedsbrev fra RBT juli 2024

Du modtager e-mail nyhedsbreve fra Rådet for Bæredygtig Trafik ca. seks gange om året. Du kan selv afmelde eller ændre din e-mail adresse ved at klikke på link nederst i mail. Når du modtager denne e-mail betyder det IKKE at du automatisk er medlem af RBT. Det håber vi, at du har lyst til at være, det sker fra vores hjemmeside. Kender du nogen, du synes skal modtage sådanne nyhedsbreve som dette, så tilmeld dem her.

Faglig tur i Warszawas store og veludbyggede kollektive transport. Her i metro. Til venstre kontorchef i EU-Kommissionen Elisabeth Kotthaus, der på bedste vis både bidrog og modtog under konferencen.

European Passengers Federations konference

Rådets forperson Poul Kattler pakkede tasken omkring Skt. Hans med henblik på en tur til Warszawa for at deltage i European Passengers Federations (EPF) konference. Inden afrejsen havde Poul formuleret to fokusområder:

 

Dels indsamling af viden om, hvad der sker på europæisk plan (fx EU-Kommissionen, der var repræsenteret), når det kommer til forbedringer af rammevilkårene og forholdene for jernbanetransport på bekostning af fly og biler.

 

Dels for at få et nærmere indblik i, hvordan andre organisationer og NGO’er i Europa får arbejdet med passagerer og arbejdet med bæredygtighed til at smelte sammen og udgøre en stærk organisatorisk struktur.

 

Poul fandt deltagelsen i konferencen meget givende, og han har i en bestyrelsesintern rapport beskrevet konferencen, dens forløb og hovedpunkter, mere udførligt. Der er konkrete ting at følge op på, Rådet for Bæredygtig Trafik opererer således både nationalt og internationalt.

Snälltåget lagde hus til presseevent for udlandstog.dk i deres flotte røde spisevogn, og serverede forfriskninger!

Udlandstog.dk: en håndgribelig og spektakulær succes kom i hus

Mange gode kræfter, og nogle af dem inden for Rådet for Bæredygtig Trafik, har i den seneste tid arbejdet intenst og målrettet for at få lanceret hjemmesiden Udlandstog.dk

Der blev udsendt pressemeddelelse til medierne forud for presseeventet d. 1. juli, som vi her plukker nogle tekstelementer fra:

”Mange flere vil gerne tage toget til udlandet. Men når drømmen skal realiseres til rejseplaner og billetter til togene, kan det blive for svært, og mange må opgive. Det forsøger en ny dansk hjemmeside at gøre lettere. Hjemmesiden udlandstog.dk kan ikke selv sælge billetter, men giver anvisninger til, hvordan det gøres med hjælp fra de mest relevante online salgsplatforme.

Togrejser er populære, salget af Interrail stiger år for år, og togene bliver fyldte. Togselskaberne vil gerne imødekomme efterspørgslen og forbereder sig på flere tog til udlandet. Men indtil nu har der ikke eksisteret en dansk online service, der giver et uafhængigt og samlet overblik over, hvordan uøvede rejsende kan få adgang til de mest populære rejsemål med tog.

Det tager tid at tage toget. Til gengæld opdager de rejsende, at Europa er stort og ikke kun består af enkelte rejsemål lige omkring en lufthavn, men et stort område med en til dels uudforsket geografi og dejlige mennesker. Men hånden på hjertet: Det er for svært at bruge toget over grænserne. Vi har lige været til Europa-valg, og det er endnu ikke lykkedes at få Europa til at hænge glidende sammen på skinner. Så ikke alt er let med tog. Men rigtig meget kan lade sig gøre – også selvbetjent på nettet, hvis man får lidt hjælp og anvisninger.

Hjemmesiden udlandstog.dk er skabt af frivillige, der er erfarne togrejsende, og som bl.a. er kendte for deres indlæg på den populære Facebook-gruppe Togrejser. Behovet for at give gode råd om togrejser er tydeligt. Idéen eller konceptet om Udlandstog.dk er undfanget af Rådet for Bæredygtig Trafik, der hermed har ønsket at gøre det lettere for rejsende fra Danmark at træffe de klima- og miljørigtige valg”.

Presse-eventet mandag d. 1. juli 2024 i anledning af lanceringen af udlandstog.dk foregik i den røde spisevogn, der var koblet på det nye udlandstog, der køres af selskabet Snälltåget København-Stockholm. Det er herfra det ovenstående foto kommer.

OBS: Hjemmesiden kan nu tilgås på https://udlandstog.dk/

God fornøjelse, og god rejse til alle jer, der gerne vil rejse klimavenligt og bæredygtigt!

Nye motorveje trænger natur og landskab i baggrunden og cementerer en fremtid, hvor bilen fortsat er den bærende transportform. Her motovej ved Silkeborg.

RBT’s øgede synlighed

Det bør noteres, at vi, Rådet for Bæredygtig Trafik, er blevet nævnt i magasinet Ingeniøren i ledende artikel. Spændende, og interessant! At blive citeret i Ingeniørens leder. Det her er da noget, der sparker røv! Det er en klar indikation af, at vi i RBT er blevet mere synlige. Ingeniøren har været ude efter prominente motorvejsbyggerier og har haft en kritisk røst om transportsektorens placering i den grønne omstilling. Medio juni publicerede Magasinet en leder, hvor de citerer Rådet for Bæredygtig Trafik med reference til vores kritik af satsningen på bilisme og elbiler. Skribenten er Bjørn Godske. Ikke alt i lederen er perfekt beskrevet, men hovedlinjen kan vi være tilfredse med. Vores arbejde og eksistens er ikke overflødig!

 

Og vi har også (den 24. juni) fået en henvendelse fra Ingeniørens nichemedie MobilityTech med opfordring til at fremsende et skriftligt bidrag til publicering fra RBT. Endnu en klar understregning af vores synlighed. At man regner med os og kender vores eksistens, fremgår desuden af en henvendelse fra Region Hovedstaden, hvori vi anmodes om høringsindspil om lokalbanernes fremtid m.v. Det tæller også, at vi fik et paper accepteret til fremlæggelse på konferencen Trafikdage i Aalborg den 20. august (omtalt andetsteds i denne nyhedsmail). Og at vi i konsekvens heraf bevæger os på lige fod med transportforskere og -analytikere, og folk fra Movia og andre regionale instanser for den kollektive transport. Og medarbejdere i Transportministeriet. Jamen, det er da slet ikke så ringe!

 

Og et afsluttende eksempel i denne sammenhæng: Vi mærker også positiv interesse fra Knud Meldgaard, der bl.a. udgiver magasinet TRANSEUROPA og Kulturmagasinet OMNIBUS. Ja, vi har i RBT vel nærmest fast adgang til Knud Meldgaards magasin. Denne gang drejer det sig om en gengivelse af Rådets synspunkt på den grænseoverskridende togtrafik mellem Danmark og Tyskland. I Infrastrukturmagasinet (29. maj). Det er også med til at sprede informationen om vores eksistens og arbejde. Og vores opfattelse er, at Meldgaard kommer ret bredt ud.”

 

Og lad os lige blive i det positive hjørne, inden vi går videre til noget, der utvivlsomt fremkalder panderynken, hovedrysten og vredladne udfald. Vi lægger lige vejen forbi Positive Nyheder, som Knud Anker Iversen, der også er med i RBT, bidrager aktivt til: 

Cyklerne vinder over bilerne i det indre Paris

”Den franske hovedstads lange kærlighedsaffære med privatbilerne ser ud til at være forbi: Cykler er nu mere populære end biler i den indre by. Forskning fra byplanlægningsbureauet Institut Paris Region viser, at pariserne nu bruger cykler til 11,2 % af turene inde i byens centrum (op fra 3 % i 2010), mens biler kun bruges til 4,3 % af rejserne. I de ydre forstæder er biler stadig konge af vejen. Paris’ tohjulede revolution følger et stort program med cykelstibygning i byens centrum”. (Klip fra Positive Nyheder Miljø, økologi, vedvarende energi og bæredygtig udvikling af verden, udgivet af Miljø- & Energicentret i Høje-Taastrup) 

Nyhedsindslaget blev bragt den 20. maj.

Andre positive transportrelaterede nyheder, der er bragt i Positive Nyheder for nylig:

  • Virksomhederne betaler for gratis offentlig transport
  • Stort potentiale i kombinationsrejser
  • Cyklister kan revitalisere døde bymidter
  • El-ladecykler får folk til at droppe bilen
  • Bydele med lav trafik er populære

Ved at gøre forladte stationsbygninger til attraktive offentlige rum, kan rejser med tog og bus i yderområderne gøres mere attraktive. Her fra Holstebro.

Vores egen rapport om kollektiv trafik på vej

Arbejdstitlen er: Alternativ Rapport om kollektiv mobilitet til det af transportminister Thomas Danielsen nedsatte ekspertudvalg for kollektiv mobilitet. Arbejdet blev som bekendt startet op i RBT’s regi, men det er siden blevet Netværket for Bæredygtig Transport, som RBT er med i, der står bag denne alternative rapport.

Vi er tæt på at komme i mål med færdiggørelsen af dette alternative udspil. Den alternative rapport vil blive publiceret på Rådets hjemmeside den 20. august, samme dag som den præsenteres af Leif Kajberg, Kjeld A. Larsen og Johan Nielsen på konferencen Trafikdage i Aalborg den 20. – 21. august. Processen styres af RBT’s næstformand Kjeld A. Larsen assisteret af Rådets sekretær Leif Kajberg. Rapporten vil blive forsynet med et resumé på dansk og på engelsk. Og der er også planlagt en ”pixi-udgave”.

RBT-medlemmer: Fik du betalt kontingent?

Kontingent for 2024 er forhøjet til 200,00. Beløbet indsættes på konto 5301 0288423 i Arbejdernes Landsbank.

Er du medlem af Foreningen? Hvis ikke, så overvej at blive det!

Du bliver medlem ved at sende diverse relevante oplysninger (navn og evt. organisation, adresse, tlf., e-mail – og meget gerne hovedinteresseområde) – til medlem@baeredygtigtrafik.dk Og indsæt forinden de 150,00 kr., som dækker kalenderåret, på kontoen i Arbejdernes Landsbank.

Som medlem har du en række fordele og rettigheder:

  • Du kommer på vores mail-liste
  • Du modtager vores e-mail nyhedsbrev (hvis du ikke allerede modtager det)
  • Du får invitationer til vores generalforsamling, kan stille op til bestyrelsen og får invitationer til de (åbne) bestyrelsesmøder
  • Du opfordres til at være aktiv på vores Facebook side

En stor og varm tak til jer, som er med hos os i RBT, og som betaler kontingent. Og kan du undvære et ekstra støttebeløb oven i kontingentet, vil vi blive rigtig glade. Det vil sætte os i stand til at udvide vores aktivitetsspektrum.

Redaktørens skarpe hjørne

”Bilens rum lærte ham både at tale og tie”. Det er overskriften på en bagsideartikel i Kristeligt Dagblad den 28. juni med følgende manchet: ”Frederik Vad (S) finder flyrejser og lufthavne anstrengende, men bilferier magiske. Der er en stor frihed forbundet med det at sidde i en bil sammen og køre derudad, siger politikeren”. Ja, denne tilkendegivelse kan vel ikke komme bag på læsere, som kender lidt til Frederik Vads optræden i medierne og i diverse debatter.

Han er nemlig også kendt som en ”værdikriger” (indvandring, udlændingedebat, kulturkonflikter m.m.) med skarpe og uskrømtede udtalelser, som han formentlig er sendt i byen med af topledelsen i sit hensygnende og i opinionsundersøgelserne stærkt decimerede parti: Socialdemokratiet. For unge Frederik Vad har med mellemrum ytret ideologiske synspunkter, der måske ikke ligger så langt fra dem, man møder hos visse blå partier. Og er man blå, kan man jo ofte sættes i bås med dem, som indædt forsvarer bilkørslen og bilen som uundværligt transportmiddel for største parten af befolkningen. Og som modsætter sig kritik af bilismen og det ”afgiftstyranni”, som bilisterne påstås at være udsat for. Og som tonedøvt accepterer vejbyggeri og store klima- og miljøskadelige anlægsprojekter for at sikre vejfremkommeligheden og modvirke kødannelser.

Men ret skal være ret, det er ikke det, som Frederik Vad ytrer sig om i besvarelsen af journalistens spørgsmål, som går på rejseformer og bilferie. Nej, det er de ”magiske kvaliteter”, der i Vads optik er forbundet med bilkørsel og bilmobilitet til ferieformål, som står i centrum. Og som A-politikeren med de lejlighedsvis kontroversielle udtalelser her uddyber. Skal han på ferie, Frederik Vad, vil han hellere køre i bil, og ikke bevæge sig i luften. Og Vads barndom var én lang bilferie. Så han blev hurtigt tilvænnet transporten på de fire gummihjul. Og han griber tilbage i den mentale beholdning af lykkelige minder om bilture. Og essensen af den gode og vellykkede biltur formuleres på følgende måde: ”Man flytter sig fysisk fra sin hverdagstrummerum og bevæger sig ind i et afslappende rum”.

Og Vad synes som nævnt, at ”der er meget stor frihed forbundet med at sidde to mennesker i en bil og bare køre derudad”. Men halløjsa, Frederik Vad, når du nu lægger afstand til lufthavnens stress, ikke er vild med flyvning og helst vil bevæge dig på landjorden, hvorfor så ikke prøve ferierejser i Europa med tog? Her finder du også magiske kvaliteter, og her kan man jo også rejse to eller flere sammen. Og måske er oplevelserne, når landskaber og byer glider forbi på skinner, og når man bruger tiden på at rejse med nattoget, også værd at skrive hjem om.

Det skorter i hvert fald ikke på beretninger om togrejsens fortræffeligheder og fortrin, når man skal ud at opleve noget og se sig om i ferien. Og der arbejdes løbende på at forbedre den digitale adgang til informationerne om, hvordan man kommer omkring med tog i Europa, afgange og forbindelser m.m. Det kan vi tale med om i det transportpolitiske forum, hvor jeg er aktiv. Så prøv noget nyt, når du skal på ferie i et andet land. Ja, og prøv toget, når du sammen med din kæreste skal en tur til Sønderjylland og i sommerhus på Sjællands Odde.