bus cykler tog
80 km/t den mest miljørigtige hastighed

Motorvejsprojekterne omkring København hævdes at være miljørigtige, fordi biler i bilkø naturligvis forureninger mere pr. kørt kilometer end når de kører normalt. Sådan lyder argumentet fra myndigheder og politikere bag motorvejsbeslutningerne.

Men i et svar til Folketingets Trafikudvalg tager ministeren selv luften ud af argumentet:

En bil der kører 80 km/t er den miljømæssigt mest optimale hastighed CO2-mæssigt. Og en bil der kører 60 km/t forurener kun 14 % mere, mens en bil der kører 120 (hvilket stort set svarer til personbilers gennemsnitshastigheden udenfor myldretiden) forurener 50 % mere.

I dag er den laveste gennemsnitsfart i myldretiden ifølge trafikministeren 53 km/t om morgenen på Motorring 4 (og 57 km/t på Motorring 3) - om eftermiddagen er den på godt 80 km/t.

En højere hastighed giver derfor langt større forurening, og miljøargumentet er ren fusk - det holder ikke !

Se svaret fra ministeren på to spørgsmål herunder (Trafikudvalget (Alm. del - bilag 704) af 25. april 2001)

Spørgsmål 141 (stillet af Folketingets Trafikudvalg i brev af 28.marts 2001):"På hvilken måde udvikler energiforbruget og CO2-udslippet sig pr. kørt kilometer i procent på motorvej med hastigheder på henholdsvis 60, 70, 80, 90, 100, 110 og 120 og 130 km/t?"

Svar af 25. april 2001:Jeg har forelagt henvendelsen for Færdselsstyrelsen, og styrelsen har i det følgende lagt til grund, at spørgsmålet omhandler en benzindrevet personbil udstyret med katalysator og med en motorvolumen på mellem 1,4 og 2,0 l.

Færdselsstyrelsen har oplyst, at i juni 1998 blev projektet "Average Hot emission Factors for Passenger Cars and Ligth Duty Trucks" udarbejdet af et internationalt forskerhold. Projektet blev afrapporteret som en del af et stort internationalt forskningsprojekt finansieret af EU om luftforurening fra transport. Projektet har på baggrund af målinger af en lang række nyere biler bl.a. fundet sammenhænge mellem kørehastighed og CO2-emission.

Resultaterne tager udgangspunkt i målinger af køretøjer under en række forskellige kørselsforhold, og resultaterne afspejler således ikke brændstofforbrug og CO2-udslip ved konstante hastigheder, men forbrug og udslip ved en række kørselsprofiler med forskellige gennemsnitshastigheder.

I praksis vil en lav gennemsnitshastighed normalt dække over et meget ujævnt køremønster (f.eks. kø-kørsel), mens en høj gennemsnitshastighed typisk vil fremkomme ved en mere jævn køreprofil uden store udsving i hastigheden.

Generelt kan der på baggrund af disse studier konkluderes, at brændstofforbruget – og dermed også CO2-udslippet – er mindst ved et køremønster med en gennemsnitshastighed på ca. 80 km/t. Både ved lavere og højere hastigheder stiger brændstofforbruget, jf. nedenstående tabel.

Hastighed (km/t) Brændstofforbrug (km/l) CO2-udslip (g/km) Procentvis ændring i forhold til 80 km/t
60 15,7 152 +14
70 17,3 139 +5
80 18,0 133 0
90 17,5 137 +3
100 14,9 149 +12
110 14,1 170 +28
120 12,1 199 +50
130 10,1 237 +78
Spørgsmål 142 (stillet af Folketingets Trafikudvalg i brev af 28.marts 2001):"Hvilken sammenhæng er der mellem trafiksikkerheden på motorvejene og kørselshastigheden?"

Svar af 25. april 2001:Der er en sammenhæng mellem hastighed og ulykker. Jo højere hastigheden er, desto større er risikoen for en ulykke, og konsekvenserne af en ulykke er langt mere alvorlige, hvis farten har været høj. Forskere på det svenske Väg- og Transportforskningsinstitut(VTI) har påvist, at et fald i gennemsnitshastigheden fra f.eks. 120 til 110 km/t reducerer risikoen for at komme alvorligt til skade, hvis en ulykke sker, med ca. 20 – 25 pct. Risikoen for at blive dræbt i en ulykke ville falde med 35 til 40 pct.

Personbilernes gennemsnitshastighed på de danske motorveje var i 1998 på 118,6 km/t.Med venlig hilsen
Jacob Buksti