bus cykler tog
Kan centrum-venstrepartierne på Københavns Rådhus blive enige om, hvordan København kan iværksætte en mere bæredygtig trafikpolitik?
En regnefejl har demonstreret, at København ikke er på rette vej til at opfylde sit klimamål på trafikområdet.

HC Andersens Boulevard

Politikerne fra S, EL, SF, RV og Alternativet vil blive udfordret af Rådet for Bæredygtig Trafik og fremmødte borgere til at give deres bud på, hvilke tiltag der er nødvendige for at fremme en bæredygtig trafikpolitik.

Mød frem, lyt og stil spørgsmål til de opstillede politikere til kommunevalget den 21. november

Lars Weiss, Socialdemokratiet

Ulrik Kohl, Enhedslisten

Rasmus Steenberger, Socialistisk Folkeparti

Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre

Fanny Broholm, Alternativet

Tid: onsdag den 8. november, kl. 16,30-18,30

Sted: Bethesda, Billedsal, Rømersgade 17, København K

Program:
Kan vi blive enige om en mere bæredygtig trafikpolitik, dvs. en trafikpolitik som 1.  fremmer den kollektive trafik (enstrenget struktur, større kapacitet, højere frekvens, pålidelighed, punktlighed og bekvemmelighed, rimelige priser, fossilfri og ikke-forurenende), 2. fremmer cyklisme og gang, 3. samtidig med at behovet for biltrafik og parkering reduceres markant 

Temarunder:

Indledende runde:

Hvordan nås klimamålsætningen på transportområdet?

Herunder: Hvordan fremmer vi den kollektive trafik på den korte bane?

2. runde:

Hvilke investeringer i kollektiv trafik på den længere bane – Udbygning af kollektiv infrastruktur i København 2 (KIK2): mere metro, letbanelinjer, BRT-linjer?

3. runde:

Hvordan reduceres behovet for biltrafik og bilparkering, og hvornår – og med hvilke midler  - opnår vi fossilfri biltrafik i København?

Hvilke politiske tiltag skal til for at fremme cyklismen og gang som dominerende transportformer?

4. runde:

PETs forslag til terrorsikring og trafikpolitik i de indre bydele – hvordan skal vi forholde os til udfordringerne?

Afsluttende runde:

Hvad kan vi blive enige om?

Opfordring til politikerne i forhold til FT: København som udgangspunkt for international transport –  udbygning af internationale togforbindelser i stedet for lufthavnsudvidelse?

Kom uden tilmelding, eller tilmeld dig via Facebook eventen:
https://www.facebook.com/events/2351107215115013