bus cykler tog
Af Thomas Meinert Larsen, talsperson, Klimabevægelsen i Danmark, og Poul Kattler, bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtig Trafik

Til interesserede klimaaktivister, organisationer og andre, der vil arbejde for at forhindre en påtænkt stor udvidelse af Københavns Lufthavn

Er flyvning en menneskeret

En klimaretssag kan blive nødvendig for at sikre Danmarks bidrag i de fælles internationale bestræbelser på at indfri målet i den globale klimaaftale.

Københavns Lufthavn for nyligt har meldt ud, at man planlægger en udvidelse til omkring 20 milliarder kroner der skal øge antallet af passagerer fra 24 mio. årligt til 40 mio., samt øge antal flyforbindelser fra 78 til 124, ja så møder det tilsyneladende ingen løftede øjenbryn blandt de politiske beslutningstagere. Men faktum er, at en sådan udvidelse med sikkerhed vil torpedere de målsætninger der ligger i den klimaaftale som Danmark i fællesskab med 192 lande har indgået i Paris.

Oveni konsekvenserne for klimaet vil en udvidelse af kapaciteten i Københavns Lufthavn betyde øget støj for naboerne, flere partikler og presse fuglelivet bla på Saltholm, som rummer nogle af de vigtigste fugletrækruter i regionen.


At en fortsat og hastig øgning af lufttransportens CO2-udledninger er uforenelig med Paris-aftalens klimamålsætninger, er netop hvad en Østrigsk domstol har konkluderet. De 3 dommere slog nemlig med en dom afsagt den 3. februar 2017 fast, at opførelsen af ​​en ny og tredje landingsbane i Wiens lufthavn vil være ulovlig, eftersom skadevirkningerne fra den øgede CO2-udledning overstiger samfundsgevinsten, og fordi en ny landingsbane vil arbejde imod landets løfte til klima-aftalen fra Paris. Se dele af dommen i engelsk oversættelse.
Østrigs forfatningsdomstol annullerede d. 29.6. Højesterets afgørelse mod den tredje runway til Wiens lufthavn. De sagde, at klimabeskyttelse godt nok er en del af forfatningen, men er ikke nævnt i driftslovgivningen vedrørende godkendelse af projektet (flytransportretsakt). Retten kan derfor ikke henvise til det.
Nu er sagen tilbage i Højesteret, og godkendelses processen starter om igen. Vores østrigske venner er bange for, at klimaændringer således ikke kan blive en grund til at stoppe projektet. Lufthavnen siger nu, at de vil udvide lufthavnen med en slutdato i 2030, så det sidste ord er næppe sagt i denne sag.

At en domstol i sin afgørelse på den måde vægter hensynet til klima- og miljø ved etablering af nye større offentlige infrastruktur projekter er en relativt ny udvikling, men beslutningen ses som en bekræftelse af østrigernes forfatningsmæssige ret til et rent miljø, herunder beskyttelse mod virkningerne af klimaforandringer. Dommerne medgav i deres vurdering, at en ekstra landingsbane og den deraf følgende øgede flytrafik ville have positive økonomiske aspekter, men at man efter rettens opfattelse ikke kunne retfærdiggøre det ekstra CO2-udslip. En øget partikel-luftforurening og tab af produktivt landbrugsjord blev også nævnt som overvejelser i afgørelsen.

En lignende klima-retssag, med fokus på borgernes forfatningsmæssige rettigheder til et rent miljø og en beboelig fremtid omfatter også den såkaldte ”Urgenda sag” fra 2015 i Holland, hvor en domstol beordrede den hollandske regering til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser for at beskytte borgerne.

Af andre sager kan nævnes en retssag indgivet af 21 børn i USA, der hævder, at den føderale regering overtræder forfatningen ved ikke at gøre nok for at beskytte kommende generationer fra global opvarmning.

For ganske nyligt er en tilsvarende retssag rejst i Norge, hvor sagsøgerne beder Oslo Tingrettom at blokere for regeringens tilladelse til offshore olieboring. Retssagen starter til november 2017. Man henviser til den norske grundlovs paragraf 112, hvor der står, at naturen skal bruges på en måde, så det ikke går ud over de kommende generationer.

En retssag mod lufthavnsudvidelsen i Københavns Lufthavn kan måske på lignende måde være nødvendig for at sikre, at Danmark kan indfri sine forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. Når ikke den udøvende og lovgivende magt har modet og evnen til at sikre en beboelig klode, så kan retssystemet benytte sin dømmende magt til at gribe ind.

>> Se den videnskabelige dokumentation for flyenes skadelige virkninger for klimaet

Vi styrker vores organisering mod lufthavnsudvidelsen

Tirsdag d. 25.4. holdt en kreds af aktivister måde i NOAH's lokaler på Nørrebrogade 39 i København. Vi besluttede at gå videre med arbejdet. Lige forud for mødet var der indløbet et juridisk responsum om mulighederne for at anlægge en retssag mod de (kommende) lovforslag. Torsdag d. 7.9. holdt vi igen møde, og arbejdet er nu delt ud blandt os, så vi kan komme videre. Næste møde bliver d. 20.11. kl. 17-19 samme sted.

Vil du være med i arbejdet så find den lukkede facebook gruppe
Stop udvidelsen af CPH
og bed om optagelse.
I denne gruppe ligger fx det juridiske responsum, som vi foreløbig ikke lægger åbent på web.

Europæiske initiativer
Der er en sammenslutning af initiativer på Europæisk plan, der prøver at stoppe luftfartsindustrien.
>> "Taming Aviation"

Luftfartsmodstanden med repræsentanter fra tre kontinenter mødtes i august i Toulouse og drøftede situationen. Der arbejdes bla med at bekæmpe luftfartsindustriens grønne sminke.
>> Læs mere om hvorfor palmeolie ikke skal være flyenes nye brændstof


Regeringen i Danmark satser derimod på en vækststrategi for luftfarten,
>> se analyse i Altinget d. 30.3.17
>> Så kom regeringens (katastrofale) lufthavnsstrategi

Men ikke alle spiser det hele råt:
>> Skjulte regninger i udvidelse af lufthavnen - se dem her (Kronik i Ugebladet Ingeniøren)

>> EU vil ikke begrænse CO2-udledning fra interkontinental luftfart

>> IDA's Jacob Sørensen har i et fagligt notat regnet på sandsynlige scenarier med luftfarten frem til 2050.