bus cykler tog
Der cirkulerer mange myter om transportmidler og deres klima påvirkning. Men faktisk er der fastslåede måder at regne på, som anerkendes jorden rundt. Vi vil hér henvise til de anerkendte kilder, som normalt bruges.
Om flyvningen gælder det særlige, at CO2-udledningerne foregår højt oppe i atmosfæren. Det skader klimaet mere end hvis CO2'en "blot" var udledt ved jordoverfladen. Men det er et svært og lavt prioriteret forskningsfelt, som dog også har sin dokumentation.

Lad os se på de "tunge kilder" om flyenes skadelige virkninger på klimaet:

CO2-udslip fra forskellige transportmidler
Det Europæiske Miljøagenturs tal hvor CO2-udledninger er opgjort i Europa. Se her.


Flyvningens særlige effekter ved at udlede CO2 højt oppe i atmosfæren
Se sammendraget fra IPCC's rapport "Aviation and the Global Atmosphere". Radiative Forcing Index (RFI) er beskrevet nederst i denne kilde.

eller se i selve rapporten på side 9

Den ekstra klimaskadelige virkning kunne man kalde en "klimaaccellerator", og i denne rapport slår man til lyd for en faktor 2,7, man skal gange det direkte CO2-udslip med for at få flyenes virkelige indflydelse på klodens opvarmning, på side 7. NÅR der tit ses forskellige beregninger om forholdet mellem at køre i tog og fly i Europa, ligefra 1:20 til 1:50 skyldes det i al væsentlighed om flyrejsen inkluderer en mellemlanding (eller to). Mellemlandinger betyder omveje og betyder ekstra store CO2-udslip. Flyvning i stor højde giver også anledning til store CO2-udslip, og derfor er populære flymål i Amerika og i Asien - også uden mellemlandinger - også særdeles klimaskadelige.

Hvad er så den generelle tendens indenfor transportsektoren?

Går det i den rigtige retning, og kan sektoren leve op til Parisaftalen mål om kun en stigning på 2 grader i år 2100? Nej, desværre.
Læs de dystre forudsigelser i OECD's rapport ITF Transport Outlook 2017

I Europa er det igen miljøagenturet, der holder øje med udviklingen. Se i EEA's rapport Transitions towards a more sustainable mobility system, TERM 2016


Der er i Danmark netop offentliggjort et såkaldt Grønt Nationalregnskab. Tabel 4.1 i groent national
Det fremgår at udslip fra danske økonomiske aktiviteter går i den forkerte retning siden referenceåret 1990.