bus cykler tog
Høringssvar vedrørende Forslag til lokalplan 2015 for Madkulturens Hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41

På vegne af Rådet for Bæredygtig Trafik og som borger i Frederiksberg Kommune vil jeg tillade mig at komme med kommentarer til Forslag til lokalplan 2015 på tre tematikområder:
1/ den demokratiske proces forud for udarbejdelse af udbudsmateriale,
2/bestemmelser i kommuneplan 2015 kontra iværksættelse af kommuneplantillæg og
3/ praksis vedrørende fastsættelse af parkeringsnormer ved højklasset kollektivt trafiksystem.