bus cykler tog
Til Folketingets Transportudvalg og Transport- og bygningsministeren
18.8. 2015

OBS: Der foreligger nu svar på henvendelsen. Se nederst på siden!

Med køreplanen for 2015 blev det en del vanskeligere at vælge at rejse klimavenligt og komfortabelt med tog til Tyskland og resten af Europa, da det populære nattog forsvandt.


Udsigterne for togrejser til Europa er kun forværret siden da: Alt mens en ibrugtagning af en Femern forbindelse udskydes og er usikker, bliver de eksisterende forbindelser med dagtog ikke opretholdt, og DSB siger nej til at genindføre nattoget, som DB ellers gerne vil køre igen i en ny, dog reduceret udgave.

DSB efterlyser på vores forespørgsel en politisk udmelding om den internationale trafik sydpå.

Ønsker politikerne, at det også fremover er muligt at køre i tog til Europa, så er det på høje tid at DSB får det at vide!

Som det fremgår af vedlagte bilag, så har de tyske baner, DB, ønsket at genindføre et internationalt nattog med sove- og liggevogne til Danmark i en ny og reduceret udgave fra maj 2016 og kun i højsæsonen maj – september. Det er ikke ideelt, men dog en forbedring af status quo. DSB har imidlertid ikke reageret på henvendelsen.

Samtidig annoncerer DSB, at kombinationen af sporarbejder på Sydbanen til Rødby fra 2017 og udfald af tysk-danske diesel togsæt BR 605 vil betyde reduktioner i togdriften København – Hamburg og bortfald af København – Berlin fra køreplansskiftet i december 2016, og senere også reduktioner Aarhus – Hamburg (som dog i et år får forbedrede forhold pga. dobbeltsporet i Sønderjylland). Fra København kan man frygte, at der måske kun bliver tre daglige forbindelser, og måske med forlænget rejsetid i regionaltog til Nykøbing F og hér togskifte til IC3-togsæt videre til Hamburg.

På den måde vil rejsende fra Sjælland og Sverige helt glemme, at man kan køre i tog til Tyskland. Til umiddelbar skade for klimaet (flytrafikken bliver helt enerådende fra Danmark) og til skade for introduktionen af tog over en kommende Femern forbindelse.

Vi beder ministeren og Folketinget præcisere overfor DSB, at tog til Tyskland bliver opprioriteret og ikke nedprioriteret i årene, der kommer. Vi beder ministeren om at supervisere, at dette politiske ønske allerede bliver afspejlet i DSB’s køreplaner fra december 2015.

Med venlig hilsen

Rådet for Bæredygtig Trafik

Kjeld A. Larsen, formand

Poul Kattler, bestyrelsesmedlem


Niels Wellendorf, bestyrelsesmedlem

>> Se brevet i pdf (på ministeriets hjemmeside)
>> Se bilaget i pdf
(på ministeriets hjemmeside)

>> Se memo fra DSB
>> Se ministerens svar