bus cykler tog
Rådet for Bæredygtig Trafik havde indkaldt til aktioner lørdag aften d. 20. juni 2015 koordineret med aktioner andre steder i Europa. Aktionerne kom i Danmark lige efter en valgkamp, der næsten var renset for debat om klima og transport. Så vores aktioner faldt på et tørt sted.

Desværre blev vejret denne aften også så godt, at mange potentielle aktivister nok lod sig overtale til en kold øl i en have et sted, for i al fald var vi kun 20 i København og færre i Odense.

nattog1
Vi er ved at have stillet senge op, sat to bannere op, og har fået delt skilte ud.

nattog2
En del af deltagerne lytter til første taler, mens et IC3-tog står og støjer i baggrunden på spor 7.

nattog3
Formand for Rådet for Bæredygtig Trafik Kjeld Allan Larsen holder tale:

Manifestationens motto er: 
Nattogene skal tilbage i Europa

Vi er nu i fuld gang med en international aktionsdag for at genetablere nattogsforbindelserne i Europa  

I løbet af den indeværende weekend sætter tog entusiaster på en række hovedbanegårde i Europa sig bevægelse for at lægge pres på de nationale myndigheder, politikere såvel som togudbydere, for at protestere mod de mange nedlæggelser af internationale togforbindelser og for at bevæge dem til at genetablere og udbygge en af de mest effektive, behagelige, miljørigtige og dermed bæredygtige transportmåder: de europæiske nattogsforbindelser. Det sker i Madrid, Berlin, Wien, Paris, Dortmund, Basel, Hamburg, København og Odense.

De fleste mennesker kender den fantastiske fornemmelse at stige ind i et nattog, blive vugget blidt i søvn af togets monotone og beroligende lyde, vågne op tidligt om morgenen i en europæisk storby og være klar til dagens arbejde eller start på første dags ferie i den valgte by, frisk og udhvilet efter søvnen i det billige overnatningstilbud. Og samtidig have mulighed for at kunne medbringe sit bæredygtige transportmiddel: cyklen.

nattog4
Anledning:
Vi fejrer begivenheden, at det nye nattog fra Paris for første gang køre mod Berlin og Moskva

Sørgeligt, at initiativet til reetablering af denne nattogsforbindelse skal komme fra Moskva, og ikke fra EU-landene, og det til trods for, at EU-kommissionen nu i adskillige år har opfordret til, at vi i Europa på de mellemlange distancer skal satse på den mere miljørigtige togtransport frem for transport med fly og bil. Det kan absolut ikke være meningen, at vi skal vente på, at Kina får etableret en planlagt udbygning af jenbanenettet over det vidtstrakte eurasiske kontinent.

En grøn omstilling er nødvendig:For godt et halvt år siden stoppede nattoget fra Danmark sydpå. På trods af, at der aldrig havde været flere passagerer! Tendensen er den samme andre steder i Europa. Nattogenes svære tider er et symbol på en yderst negativ tendens: politikernes manglende vilje til at gribe fat om nældens rod.

Flytrafikken i Europa er på himmelflugt: EU’s miljøagentur frygter en stigning på op til 270 % fra 2012 til 2050 på flyrejser, hvis ikke udviklingen vendes. For hver personkilometer tilbagelagt med fly på de europæiske distancer bruges der knap 300 gram CO2. Tilbagelagt med tog giver den samme personkilometer kun anledning til en udledning på 20 gram CO2, dvs. omkring 15 gange mindre end med fly. Den er helt gal!

Transportsektoren i Danmark står for 35 % af den samlede CO2-udledning og andelen er stigende. EU ser gerne, at fleste mellemdistance rejser i Europa i 2050 kommer til at foregå med tog. Men der er tilsyneladende ingen handling bag ved analyser og ord. Heller ikke fra de danske politikere.

Et overstået valg, som ikke lover godt for klimaet. I den netop overståede valgkamp var transport og klima ikke et fremtrædende tema, tværtimod. Rådet for Bæredygtig Trafik forsøgte at få flere redaktioner til at tage transport og klima op som et af valgtemaerne, men forgæves.

I henvendelsen gjorde vi opmærksom på, at man kunne få politikerne til at forholde sig til et udsagn fra klimaordfører Socialdemokraterne Jens Joel. I et interview bragt i Information den 28. maj erklærede Jens Joel frejdigt: ”transportpolitikken skal skrues sådan sammen, at den billigste transportform er den, som forurener mindst”.

nattog5

Såfremt dette pejlemærke skal blive til virkelighed, nemlig at den mest miljørigtige transportmåde skal være den billigste, så ville det betyde drastiske ændringer, for i dag forholder det sig ganske modsat: det eksisterende subsidie- og afgiftssystem begunstiger flytrafikken på togtransportens bekostning. Det er alt for billigt at flyve sammenlignet med at tilbagelægge samme strækning i tog, og det er billige at køre i bil end at tilbagelægge samme strækning i tog. Så vi opfordrer politikerne til at tage de midler i brug, som kan bidrage til at realisere målsætningen om en mere grøn transportpolitik.


RBT har et stort arbejde for sig. Rådet for Bæredygtig Trafik er en græsrodsorganisation, som i sit virke arbejder for at få iværksat en bæredygtig dagsorden på transportområdet, dvs. at fremme bedre og billigere kollektiv trafik og skabe bedre forhold for cyklister og gående.

Straks efter sommerferien vil vi anmode om foretræde hos den ny transportminister for at fremlægge vore forslag på transportområdet og vi vil starte en ny runde med dialog med de ny transportordførere fra alle partier repræsenteret i Folketingets Transportudvalg. Vi vil fortsætte vore aktiviteter med at udfærdige høringssvar, skrive debatindlæg, samarbejde med andre græsrods­organi­sationer med en grøn dagsorden, udtænke og gennemføre manifestationer som denne nattogsmanifestation. Jo flere vi er sammen om indsatsen, jo bedre. Så derfor kan jeg kun opfordre alle til at melde sig under vor transportfane. Tag i første omgang en af vore brochurer med hjem. Og underskriv vor protest mod nedlæggelse af de europæiske nattogsforbindelser.

nattog6
Med Futte futte nattog i vores afspiller gik vi to gange op i hallen, viftede med skiltene og delte løbesedler ud i form af internationale togbilletter.

nattog7
Der var pænt med mennesker i hallen, men også en del udlændinge. Der blev stoppet utallige gange og snakket med de rejsende.

nattog8
Så holdt Poul Kattler fra Rådet for Bæredygtig Trafik tale på perronen:

For at få forbedringer i et internationalt samarbejde er der flere aktører, der skal enes. Om europæisk transportpolitik er der i al fald tre:


- Regeringerne i hvert land, som hos os er repræsenteret af den kommende transport minister og sekunderet af klima-ministeren

- EU kommissionen, som har ret til at lægge centrale politikker. De kan hente vejledning fx hos det Europæiske Miljøagentur, som bor her i København.

- Jernbaneselskaberne

Mon ikke nogen af jer har prøvet at køre med højhastighedstog i Tyskland eller Frankrig? Havde I bagage med? Med bagage ville i nemt opdage, at togene ikke rigtig er konstrueret til folk, der rejser med bagage. Franske TGV- tog og tyske ICE-tog har simpelthen mindre plads til bagage end danske ICE-tog. Hvorfor mon? Fordi man ikke har tænkt disse tog som langdistance tog som sådan. De er tænkt som hurtige intercity tog indsat på indenrigs ruter, hvor man kører med passagerer, der måske skal 100 – 600 km væk. De er tænkt som konkurrenter til indenrigsfly, og dertil fungerer de også ganske glimrende. Det har omfattet forretningsfolk og andre rejsende på dag-ture eller kortere ophold. Solstråle eksemplet er Eurostar mellem Paris og London – ja, det krydser endda nogle landegrænser!

Dertil kommer at disse nye højhastigheds togsæt oftest bygges til national drift og efter nationale regler. Der ofres normalt ikke tilladelser til at krydse grænserne, hvor der desværre stadig gælder forskellige standarder for sikkerhed, radiosystemer, plads ved perroner og andre forskellige tekniske forhold.

Langdistance tog i Europa har derfor været overladt til konventionelle og langsommere tog, typisk som nattog, med afstande på 600 – 1000 km. Her har der været plads til bagagen. De har som regel benyttet sig af vogne, der til nemlig godt kunne passere grænserne, mens at lokomotiver ofte er blevet skiftet ved grænseovergangene.

Selskaberne søger markeder og offentlige tilskud på meget varierende nationale arenaer, og ser sig som konkurrenter med de andre selskaber i de øvrige lande. Husk på DSB, som har forsøgt sig med forretningseventyr i Sverige, men tabte!

Ind i dette billede passer nattogene ikke så godt. Nattog er i sagens natur samarbejdsprojekter, og det kræver derudover vilje at få køreplaner og billetter til at passe sammen med de øvrige tog på skinnerne. Senest så vi også at de tyske baner ”glemte” at gemme penge til at forny de gamle vogne i ”vores” nattog til København. Så trods af de højeste passagertal nogensinde, stoppede DB og DSB nattoget, der kørte sidste gang d. 2. november. Det var et kæmpe tilbageslag – og der må godt buhes!!

Det er et faktum, at fly er meget belastende for vores klima. En del mere end de 17 gange mere CO2, de smider ud per passager per kilometer. Metan, skydannelse og andet der foregår oppe i flyvehøjden giver store bidrag til global opvarmning. Samlet set anslås det forsigtigt at hver europæisk flyrejse skader klimaet med 50 gange mere end en tilsvarende togrejse. Man kan altså rejse 50 gange med tog og have skadet klimaet som med én rejse i fly. Og togene bliver mere klimavenlige alt mens kraftværkerne slipper afhængigheden af kul og olie og bruger strøm fra vind og sol.

Er hver dansker så et klima-svin, når de rejser med fly? Det simple svar er JA; men det må så også tilføjes, at hvad pokker kan man stille op, når alternativet – nemlig tog – nedlægges? Ansvaret for klimaet har det med at kigge opad, til regeringer, til EU og til togselskaberne. Og så er vi tilbage til min indledning.

nattog9
I starten af arrangementet nævnte vi, at vores arrangement var led i en række koordinerede aktioner ud over Europa. Så nu må det være på tide at stille om til et par steder, hvor der lige har været aktioner, nemlig til Paris og Berlin. De to byer mistede også deres fælles nattog denne vinter, da vi mistede vores.

Vi hørte først fra Bernhard Knierim i Berlin. Bernhard fortalte om deres aktion aftenen i forvejen hvor de stod på perronen ved siden af det første nye nattog fra Berlin til Paris. Bernhard understregede at det var utilfredsstillende, fordi det russiske tog kun kørte to gange om ugen i højsæsonen, men at priserne var gode. Men der var ikke handicap adgang og ikke plads til cykler. Bernhard fortalte også, at de tyske politikere ikke ønskede at give DB nogle retningslinjer omkring nattog, men at høringen i Bundestag i januar alligevel havde været nyttig, fordi en række kendsgerninger om nattog var kommet op på bordet.

Dernæst hørte vi fra Joran Le Gall i Paris. Joran var sammen med en flok aktivister, der fortsatte deres aktion, på trods af at det selvsamme nattog (der nu var vendt i Paris og var afgået tilbage til Berlin og Moskva) var afgået. De viftede med skilte og delte materialer ud på banegården, og var ikke endnu blevet kostet væk af sikkerhedspersonalet. Tilladelse til den slags aktioner er ganske umulig i Frankrig.

nattog10
Til slut, mens solen stod lavt på postterminalen i baggrunden taler formand for Cyklistforbundet Jette Gotsche:

Det er dejligt at cykle. Argumenterne er mange: Sundhed, motion, miljø, frihed og uafhængighed. Når jeg cykler kan jeg høre fuglene synge og blomsterne dufte. I storbyen er det oftest langt hurtigere at cykle end at bruge andre transportmidler. Med andre ord giver cyklen en stor fleksibilitet og frihed i hverdagen.

I Danmark er vi mange der bruger cyklen som det primære transportmiddel i hverdagen. Nogle steder er det muligt uden de store problemer at kombinere cyklen med togtransport, og her tænker jeg specielt på Københavnsområdet, mens det i andre områder af Danmark er noget mere besværligt for ikke at sige umuligt. Det betyder også mindre frihed og fleksibilitet i hverdagen, hvis cyklen er det foretrukne daglige transportmiddel.

Cyklen er for mange en naturlig ingrediens, når vi taler om ferie. Uanset om det er ferie i Danmark eller ferie i udlandet. Den udvikling vi har set på infrastrukturområdet de senere år har gjort det til en udfordring at være cykelturist i Danmark hvis man ønsker at bevæge sig fra øst til vest – eller omvendt – og dermed skal passere Storebælt. Der er begrænset plads til cykler i togene over Storebælt, der kræves pladsbillet til cyklen men pladsbilletten kan ikke købes i DSBs netbutik. Den spontane rejse og friheden til at vælge skal man planlægge sig ud af.

Danmark har meget at byde på for cykelturister: natur, strand og vand og mange små øer med korte afstande, som er ideelt for børnefamilier, og vi kunne helt sikkert tiltrække mange cykelturister fra udlandet, men hvordan skal cykelturisterne komme til Danmark? Mulighederne med tog er begrænset, når man skal have cyklen med. Og rejsen med tog er dyr. Rejsen med fly er til gengæld billig og det er muligt at få cyklen med. Rejsen med bil er ofte praktisk, for her kan man transportere sig præcis derhen, hvor man ønsker at holde ferie og have cyklerne med. Fleksibiliteten og friheden ligger i top.

Vi har aldrig rejst så meget som i dag, vi kan bevæge os på tværs af landegrænserne på det europæiske kontinent; er man i bil er det stort set problemløst, er man på cykel er det også muligt – det tager blot lidt længere tid, men så får man til gengæld set så meget mere på turen. Men at rejse med tog, eller kombinere cykelturen med togturen er ikke så let, og vi skal passe på at den mulighed ikke forsvinder. Nattogene er ved at forsvinde. Nogle af os var til stede her på Hovedbanegården i starten af november for at sige farvel til sidste nattog til Basel/Amsterdam/Prag, og det er ikke det eneste nattog der er fjernet fra køreplanen. Vi skal værne om nattogene og tog i det hele taget, for uden tog bliver vi henvist til fly og bil og friheden til at vælge forsvinder.

Og er det det, vi ønsker for fremtiden? Flyrejsen er billig men bestemt ikke miljøvenlig. Bilen er praktisk og fleksibel, men skaber trængsel. Vi skal værne om nattogene og vi skal også værne om tog i al almindelig, ikke alene fordi det giver valgfrihed, men fordi det et langt mere miljøvenligt transportmiddel end fly. Som formand for Cyklistforbundet er jeg naturligvis interesseret i at bevare nattogene, så der fortsat er en valgmulighed. I dag er vi her for fejre, at der kører et nyt nattog fra Paris mod Berlin og Moskva. Lad os i fællesskab fortsætte indsatsen for at bevare nattogene, så der også i fremtiden er en miljøvenlig valgmulighed.


nattog-Odense
På Odense Banegård var der også - samtidig - samlet nogle aktivister med skilte og banner. På skiltene står der bl.a.: 
Giv os nattoget tilbage!
Nattoget til Basel, Prag, Køln, Rom, Paris
Der Nachtzug is teil unserer gemeinsamen Zukunft. Haltet Europa zusammen auf den shienen.