bus cykler tog
Pressemeddelelse, 8. maj 2015

Flytrafikken i Europa er på himmelflugt: EU’s miljøagentur frygter en stigning på op til 270 % fra 2012 til 2050 på flyrejser, hvis ikke udviklingen vendes. For hver personkilometer tilbagelagt med fly på de europæiske distancer bruges der knap 300 gram CO2, hvorimod den samme personkilometer kun giver anledning til 20 gram CO2, hvis de er tilbagelagt med tog.

Transportsektoren i Danmark står for 35 % af den samlede CO2-udledning og andelen er stigende. EU’s miljøagentur ser gerne, at fleste mellemdistance rejser i Europa i 2050 kommer til at foregå med tog. Men der er tilsyneladende ingen handling bag ved analyser og ord.

Rådet for Bæredygtig Trafik opfordrer de danske ministre for hhv. Transport og Klima til at tage initiativ til, at man i EU går sammen og sikrer, at der genoprettes en fair og lige konkurrence mellem tog og fly, således at det vil være muligt at reducere CO2-udledningerne for persontransport mellem de europæiske storbyer!

Miljøvenlige transportmidler over grænserne har pt. ikke en chance

Det mest miljørigtige transportmiddel, togene, står i en unfair konkurrence-situation overfor de CO2-svinende fly. Flyene betaler nemlig ingen afgifter for deres brændstof, mens togene betaler fuld afgift, uanset at de mange steder endog kører på ren grøn energi.

Under de vilkår og uden kompenserende støtte til international passagertrafik på skinner vil der aldrig komme en lige og fair konkurrence mellem tog og fly i Europa. Tendensen er da også klar: Internationale tog forsvinder og der kommer flere og flere fly i luften. Senest stoppede nattoget fra Danmark sydover til kontinentet, på trods af, at der aldrig har været flere passagerer! Der er hermed opstået et alvorligt brud på tognettet fra Skandinavien til kontinentet. Det kalder på handling nu!

>> Hent pressemeddelelsen i pdf-format