bus cykler tog
Rådet for bæredygtig trafik var med i Berlin fredag d. 6. marts 2015. Samme eftermiddag havde Forbundsdagens regeringsflertal nedstemt oppositionens forslag om at DB skulle beordres til at stoppe nedlægninger af nattog og biltransporttog indtil der er tilvejebragt en bæredygtig plan for hvordan nattogene kan finde en ny, og forbedret model.

Sagen er, at DB ikke finder, at driften af nattog og biltransporttog er profitabel nok. Og regeringsflertallet mener ikke, at de kan pålægge DB nogle særlige krav, som går ud over det rent forretningsmæssige. Regeringen giver ikke støtte til driften af IC, ICE, såvel som internationale dag- og nattog.

Rådet for bæredygtig trafik er med i det europæiske samarbejde, en koalition, der kalder sig "Back on Track", som siden nedlæggelsen af en række nattog, herunder til Danmark, prøver at organisere modstanden i hele Europa.


Her ses Rådets repræsentant Poul Kattler på Københavns hovedbanegård inden afgangen med ICE-tog til Berlin. Med skilt og kampagnebluser i taske og rygsæk.


Sabine Leidig, medlem af forbundsdagen for partiet Die Linke taler ved demonstrationen kl. 14.30 foran den ikoniske rigsdagsbygning midt i Berlin. Sabine fortæller om, hvad der skete først på eftermiddagen, da oppositionen blev stemt ned. Sabine er en stærk og entusiastisk støtte i kampen for at bevare international dag- og nattogstrafik.


Michael Cramer fra de tyske grønne er medlem af Europaparlamentet og formand for parlamentets miljøudvalg. I sin tale tordnede han mod den ødelæggende opsplitning af europæisk jernbanedrift.


Der var næppe mødt mere end 35 deltagere, der ikke så ud af så meget på den enorme plads foran den store bygning. Men vigtigst var det, at demonstrationen fandt sted på det rigtige sted den rigtige dag, og at der var deltagere også fra udlandet.


Bernhard Knierim fra Bündnis Bahn für Alle sluttede demonstrationen af og bad dem, der kunne, om at deltage i det efterfølgende møde i parlamentsbygningen. Mødet samlede 15 deltagere, der begyndte arbejdet med at organisere de kommende kampagner. Blandt deltagerne er en kerne af erfarne aktivister, der repræsenterer vigtige miljø- og pro-jernbane grupper i Europa.