bus cykler tog
Udtalelse til pressen  Kollektiv trafik:
Regeringen har forklaringsproblem

Rådet for Bæredygtig Trafik efterlyser et markant udspil fra regeringen for at forbedre vilkårene for den kollektive trafiks konkurrence-mulighed overfor den private bilisme.

Det sker i forlængelse af oplysningerne fra Det Europæiske Miljøagenturs om, at Danmark og Storbritannien er de to lande, hvor prisen på en kollektiv rejse gennemsnitligt er steget mest samtidig med at bil-kørsel stort set ikke er steget i pris.

Rådet opfordrer den danske regering til at benytte Finanslovsforhandlingerne til at droppe de små grønne trafikpuljers politik og i stedet een gang for alle give den kollektive trafik et løft som kan mærkes og som giver genlyd.

Den danske regering har ifølge Rådet et forklaringsproblem, når den på den ene side igen og igen taler positivt om en bæredygtig udvikling, om bedre kollektiv trafik og om kampen mod drivhuseffekten - og på den anden side lader stå til på trafikområdet.

De tiltag som vi har set i regeringens hidtidige levetid har indeholdt spæde forsøg på at vende udviklingen - f.eks. jernbaneaftalen fra 1999, men det batter som skrædder i helvede, når det bliver ved det og der efterfølgende laves nye forlig om flere motorveje i stedet.

Der er både behov for en markant ændring i prisforholdet mellem kollektiv trafik og for en væsentlig styrkelse af den nære kollektive trafik der kan modvirke den daglige bilpendling ind og ud af byerne med såvel flere og hurtigere forbindelser og bedre komfort - et slagkraftigt virkemiddel er indførelsen af moderne sporvogne som i andre lande.

Rådet for Bæredygtig Trafik frygter, at hvis regeringen og venstrefløjen ikke beslutter de nødvendige tiltag i denne finanslovsomgang vil der gå adskillige år før muligheden igen er der - med udsigten til en borgerlig regering, som gang på gang har vist, at en er mest til motorveje og biler.

Ifølge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) er prisen på transport mellem 1980 og 1998 i Danmark steget med hhv. 50,1 pct. for busser, 82,7% for tog og 0,4% for biler (i faste priser).

Tallene fremgår af EEA's nye trafikrapport TERM, der sammenligner transportområdet i de 15 EU-medlemslande. Det fremgår bl.a., at en togrejse i Danmark i perioden 1995 til 1999 er steget næsten dobbelt så meget i pris som gennemsnittet i Europa.

Yderligere oplysninger:
Ivan Lund Pedersen
Tlf: 3536 1212 eller
mail: