bus cykler tog






Kontakt til Rådet for Bæredygtig Trafik

Breve til rådet kan sendes til

Rådet for Bæredygtig Trafik
Nørrebrogade 39 1. tv
2200 København N

Telefonisk og pr. e-mail kan vi kontaktes via Rådets formand:

Kjeld A. Larsen
Tlf: 3860 6619
E-mail:

Indmeldelse

Kan ske direkte ved at sende diverse relevante oplysninger (navn og evt. organisation, adresse, tlf., E-mail - og meget gerne hovedinteresseområde) til denne mail-adresse


Oplys venligst om du/I har indsat (vil indsætte) medlemskontingent på konto 8401 1035023