Foreningen for Bæredygtig Trafik vælger på sin generalforsamling en bestyrelse, der tegner Rådet for Bæredygtig Trafik imellem generalforsamlingerne.

Formålet med foreningen er at fremme en miljømæssig bæredygtig trafikudvikling.

Målet søges opnået gennem oplysning, holdningspåvirkning og kritisk gennemgang af myndighedernes initiativer på trafikområdet.

Foreningen afholder generalforsamling hvert forår i april måned.

Knyt dig nærmere til RBT, det lønner sig: Abonnér på vores nyhedsbrev; følg os på facebook; bliv medlem.

>> Arbejdsprogram 2020-21 (pdf) (blev godkendt på 2020 generalforsamlingen med små justeringer)


Rådet for Bæredygtig Trafik er associeret medlem af European Passengers Federation

Klik for at hente logo i høj opløsning

Principper for bæredygtig transport, udarbejdet i april 2015, revideret i 2017

Se årsberetningerne:

Årsberetning 2020
Årsberetning 2019
Årsberetning 2018, samt referat fra generalforsamlingen 2018
Årsberetning 2017
Årsberetning 2016
Årsberetning 2015

Årsberetning 2012
Årsberetning 2011
Årsberetning 2010
Årsberetning 2009
Årsberetning 2008
Årsberetning 2007
Årsberetning 2006
Årsberetning 2005
Årsberetning 2004
Årsberetning 2003
Årsberetning 2002
Årsberetning 2001

Rådsmøder kalder vi vores åbne bestyrelsesmøder, hvor medlemmer også kan deltage. De afholdes med godt 1 måneds mellemrum. Du kan kontakte denne mail-adresse for at høre nærmere om afholdelsen af næste møde.

Se Foreningens vedtægter og bestyrelsesmedlemmer (Rådsmedlemmer)